SACICT เปิดตัว หนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์ แนวโน้ม หัตถกรรม ร่วมสมัย

SACICT เปิดตัว หนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์ แนวโน้ม หัตถกรรม ร่วมสมัย

องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์งานหัตถกรรมในเรื่องของการมีส่วนช่วยเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความหลงใหลในงานศิลปหัตถกรรมเหมือนกัน

วิธีปลูกจิงจูฉ่าย ผักสมุนไพรจีน ปลอดสารพิษ ในรั้วบ้าน ง่ายและดี มีประโยชน์

วิธีปลูกจิงจูฉ่าย ผักสมุนไพรจีน ปลอดสารพิษ ในรั้วบ้าน ง่ายและดี มีประโยชน์

ไม่ต้องรดน้ำจนเเฉะ แต่ชอบดินชื้นๆ ขอเพียงแค่อย่าให้ขาดน้ำ และอย่าปล่อยให้น้ำขังเป็นพอ ง่ายไหมล่ะคุณ