พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

นี่แหละบ้านพ่อ บ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับทรงงานในฐานะ เกษตรกร

Home / บ้านคนดัง / นี่แหละบ้านพ่อ บ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับทรงงานในฐานะ เกษตรกร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโดยแท้ หาใช่แค่เพียงพระราชดำรัสที่ทรงสอนให้ประชาชน พสกนิกรชาวไทยใช้ชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงมีพระอุปนิสัยสมถะ เรียบง่าย ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจาก บ้านพักส่วนพระองค์ ที่พระองค์ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่ ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บ้านพักส่วนพระองค์ ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงซื้อที่ดินจากราษฎร ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งแต่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาร เนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขาย

บ้านพักส่วนพระองค์

บริเวณบ้านรายล้อมไปด้วยแปลงปลูกพืชผักท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ สับปะรดปัตตาเวีย มะนาวพันธุ์พื้นเมือง หน่อไม้ฝรั่ง ชมพู่เพชร มะพร้าว และกะเพรา ซึ่งนอกจากจะเปิดให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้กับการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรของตนเองแล้ว ยังทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการเป็นลูกจ้างที่เข้ามาช่วยกันดำเนินงานภายในต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลแปลงผัก พืชสวน ฟาร์มปศุสัตว์ ที่สำคัญยังมีอ่างเก็บน้ำหนองเสือสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในโครงการด้วย

โครงการชั่งหัวมัน

พื้นที่โดยรอบภายในโครงการชั่งหัวมัน เอาไว้สำหรับเพาะปลูกพืชผลเศรษฐกิจ
ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

ไร่เพาะปลูก

พื้นที่ทำการเกษตรภายในโครงการชั่งหัวมัน

โครงการชั่งหัวมัน

สำหรับชื่อของโครงการ “ชั่งหัวมัน” นี้ เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล มีชาวบ้านนำมันเทศซึ่งเป็นพืชที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่นมาถวาย เมื่อต้องเสด็จกลับกรุงเทพฯ เลยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางบนตาชั่งในห้องทรงงาน และเมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่ามันเทศหัวนั้นแตกใบออกมา จึงมีรับสั่งให้นำหัวมันเทศนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วมีพระราชดำรัสให้จัดหาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกขึ้นได้ทุกที่ แม้ว่าจะวางตั้งทิ้งไว้บนตาชั่งนั่นเอง จึงเป็นที่มาของชื่อ “โครงการชั่งหัวมัน ” ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จวบจนปัจจุบัน

พระตำหนักทรงงาน

หลังจากจะมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการชั่งหัวมันขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโครงการนี้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งจะเห็นได้จาก พระตำหนักทรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการ เป็นบ้านไม้ธรรมดาสองชั้น ที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย สมถะ เป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการนี้ …นี่แหละค่ะ บ้านพ่อหลวงของพวกเราปวงชนชาวไทย

พระตำหนักทรงงาน

“โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3247-2700-1

ภาพจาก คุณ พิมปะการัง สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม