D.I.Y. ฝักบัวรดน้ำต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ วิธีทำฝักบัวรดน้ำต้นไม้

วิธีทำฝักบัวรดน้ำต้นไม้ ด้วยขวดน้ำรีไซเคิล

Home / D.I.Y / วิธีทำฝักบัวรดน้ำต้นไม้ ด้วยขวดน้ำรีไซเคิล

หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานหลายวัน ใครไหนเล่าจะมารดน้ำต้นไม้ให้ ลองใช้วิธีนี้ดูจ้า ฝักบัวรดน้ำต้นไม้เฉพาะกิจ งานนี้รักษ์โลกสุดๆ เพราะทำจากขวดน้ำรีไซเคิล แล้วปักลงดินในกระถางให้น้ำค่อยๆ รินลงไป เท่านี้ต้นไม้จะไม่เฉาแล้วจ้า ลองมาดู วิธีทำฝักบัวรดน้ำต้นไม้ ด้วยขวดน้ำรีไซเคิลกัน

วิธีทำฝักบัวรดน้ำต้นไม้ ด้วยขวดน้ำรีไซเคิล

อุปกรณ์ที่ใช้
– ขวดน้ำที่ใช้แล้ว 1 ขวด
– ตะปู
– ค้อน