วิธี ผูกผ้าดอกไม้ สำหรับการ จัดตกแต่ง ประดับประดาสถานที่ ในงานพิธีต่างๆ

วิธี ผูกผ้าดอกไม้ สำหรับการ จัดตกแต่ง ประดับประดาสถานที่ ในงานพิธีต่างๆ

ทั้งนี้ สามารถเลือกสีสันของวัสดุที่จะนำมาตกแต่งได้ทั้งนั้นค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นพิธีมงคล หรือ พิธีอวมงคล เพียงเลือกใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะเท่านั้นเองค่ะ