คุณสมบัติของผู้ซื้อบ้าน และ เครดิตบูโร

Home / กู้บ้าน / คุณสมบัติของผู้ซื้อบ้าน และ เครดิตบูโร

ก่อนจะซื้อบ้าน เรามาดูเรื่องของ คุณสมบัติของผู้ซื้อบ้าน และเครดิตบูโร กันสักนิด จะได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ นะคะ พอถึงเวลาจริงจะกู้แล้วผ่านฉลุย ไม่ต้องรอนาน

คุณสมบัติของผู้ซื้อบ้าน และ เครดิตบูโร

คุณณสมบัติของผู้กู้ซื้อบ้านและที่ดินมีอะไรบ้าง?
– อายุเกิน 20 ปี
– มีรายได้ประจำแน่นอน เพียงพอ ต่อการชำระหนี้ในแต่ละเดือน
– ยอดผ่อนชำระไม่เกิน 40 % ของรายได้ผู้กู้
– อายุปัจจุบันของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และ 65 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยผู้กู้ร่วม (ไม่เกิน 2 คน) จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือคู่สมรส
– เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน (สถาบันการเงินจะตรวจสอบเครดิตบูโร)

เครดิตบูโร
คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของการชำระสินเชื่อ หรือ บัตรเครดิต

ข้อมูล ที่เก็บจะมี 2 ส่วนคือ ข้อมูลประจำตัวของบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระสินเชื่อ และชำระบัตรเครดิตต่างๆ ไม่ว่าจะผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ผ่อนโทรทัศน์ รายงานข้อมูลเครดิตจะจัดเก็บไว้หมด

รายงานข้อมูลนี้จะมีการบันทึก และจัดเก็บวงเงินยอดหนี้คงค้าง ประวัติผิดนัดชำระแต่ละเดือนย้อนหลังไม่เกิน 36 เดือน เพื่อประมวลผลให้สถาบันการเงินใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

ที่มา http://agenzia2012.com/
ภาพประกอบจาก www.totalmortgage.com