กู้เงินซื้อคอนโด ธอส กู้เงินซื้อบ้าน สินเชื่อบ้าน

เงินกู้โครงการพิเศษ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย

Home / กู้บ้าน / เงินกู้โครงการพิเศษ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท สนับสนุนมาตรการการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล และส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนโดยการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) สูงสุดถึง 50% ของรายได้สุทธิต่อเดือน ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น เงื่อนไขของมาตรการนี้กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ 3.50% สำหรับผู้มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท หรือวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี ติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้

ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 

กู้ซื้อบ้าน โครงการพิเศษ สินเชื่อ ธนาคาร ธอส

กู้ซื้อบ้าน โครงการพิเศษ สินเชื่อ ธนาคาร ธอส

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี :  ปีแรกเท่ากับ 3.50% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา
หมายเหตุ : กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR–1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR–0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.75% ต่อปี)

วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อ : ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด และเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี

กู้ซื้อบ้าน โครงการพิเศษ สินเชื่อ ธนาคาร ธอส

มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ที่มีวินัยการเงินดีให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดีขึ้นอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือwww.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์