กู้บ้าน ซื้อบ้าน สินเชื่อบ้าน

อยาก มีบ้าน สักหลังทำอย่างไร? สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อบ้าน ทางเลือกในการซื้อบ้าน

Home / กู้บ้าน / อยาก มีบ้าน สักหลังทำอย่างไร? สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อบ้าน ทางเลือกในการซื้อบ้าน

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการ มีบ้าน เป็นของตนเอง แต่มีเงินไม่พอ จะทำอย่างไร?

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อเพื่อนำเงินไปซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ซื้อที่ดิน สร้างบ้าน ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซื้อห้องชุด รวมถึงขอกู้จากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม เนื่องจากได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าหรือมีเงื่อนไขที่ตรงใจมากกว่า หรือที่เรียกว่ารีไฟแนนซ์ (refinance)

อยากมีบ้านสักหลังทำอย่างไร?

การซื้อที่อยู่อาศัย อาจเป็นการซื้อของที่มีราคาแพงที่สุดในชีวิตของคนจำนวนมาก ผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อ จึงควรหาข้อมูล ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขต่างๆ ของสถาบันการเงินให้ดี ก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยราคาเท่าไหร่ ขอสินเชื่อจากที่ไหน และจะขอเท่าไหร่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นและนำมาซึ่งปัญหาและความทุกข์ในอนาคต

ควรจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดี

คำถามแรกที่คนอยากมีบ้าน หรือที่อยู่อาศัยในรูปแบบอื่นๆ เป็นของตนเอง (ซึ่งจะขอเรียกรวมๆ ว่าบ้าน) ส่วนใหญ่มักมีอยู่ในใจก็คือ ควรซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ หรือว่าเราจะจ่ายเงินเพื่อซื้อบ้านในฝันของเราไหวหรือไม่

หลักการคร่าวๆ ในการพิจารณาเรื่องนี้ คือ ควรคำนวณจากภาระหนี้ที่ต้องจ่ายของตนเอง ซึ่งหนี้ทั้งหมดรวมกัน เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน เพื่อให้มีเงินพอที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ และอย่าลืมว่ายังมีกิจกรรม ต่างๆ ให้เราทำเพื่อให้ชีวิตมีความสุข เช่น การไปท่องเที่ยวในวันหยุดกับครอบครัว

กล่าวง่ายๆ คือ มีหนี้แต่พอประมาณเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในความพอดีได้ โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดแน่นจนเกินไป หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวในอนาคต

แบบบ้าน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเลือกอย่างไรดี
ขอสินเชื่อจากใคร และเลือกข้อเสนอไหนดี

ปัจจัยหลักที่ผู้สนใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ใช้ในการพิจารณาว่าจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ก็คือ
อัตราดอกเบี้ย แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึงอีก เช่น ความเชี่ยวชาญ คุณภาพการบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเงื่อนไขในการชำระเงิน เช่น จำนวนงวด จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด

สถาบันการเงินอาจมีเงื่อนไขหลาย ๆ แบบ หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ว่า แพ็กเกจ (package) ให้ผู้ขอกู้เลือก จึงต้องศึกษา สอบถาม (อย่าอายที่จะถามเพราะเป็นสิทธิของเราที่จะถาม และได้รับคำอธิบายที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน) และเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งให้ดี รวมทั้งควรคำนึงถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในอนาคต ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ตรงกับความสามารถในการชำระหนี้และความต้องการของเรามากที่สุด เช่น ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งถ้าเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและเราต้องจ่ายดอกเบี้ยอัตราลอยตัว ก็อาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงโดยไม่จำเป็น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ใครขอได้บ้าง คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้และอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงของ ผู้ขอกู้แต่ละกลุ่ม กลยุทธ์ทางธุรกิจ และต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนใหญ่ มักเป็นอัตราคงที่ในช่วงแรก และเปลี่ยนเป็น อัตราลอยตัว ในช่วงหลัง โดยใช้อัตราอ้างอิงต่าง ๆ เช่น MLR, MRR ซึ่งอาจมีการลบหรือบวกเพิ่มด้วย เช่น MLR-2% ขึ้นกับความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ โดยทั่วไปผู้ขอกู้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสำรวจและประเมินมูลค่าหลักประกัน ค่าจดจำนองหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการโอน

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย