ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน

Home / กู้บ้าน / ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน

ไม่มีใครอยากผิดหวัง เมื่อส่งเอกสารขอ กู้บ้าน ไปแล้ว ก็ต่างหวังจะผ่านกันทั้งนั้น แต่แม้จะเตรียมตัวดีแค่ไหน ให้ข้อมูลครบถ้วนหมดแล้ว ประวัติหนี้เสียไม่มี แต่ ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ! เหตุผลอาจมีได้หลายประการ ยกตัวอย่าง เช่น

ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน

ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน , วิธีกู้บ้านให้ผ่าน

– นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน
– ภาระหนี้ที่มีอยู่ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
– หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ผู้ค้ำประกัน
– โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้
– ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้

แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตาม ถ้าผู้ขอสินเชื่อต้องการขอทราบเหตุผลของการไม่ปล่อยสินเชื่อ แบงก์ชาติกำหนดให้สถาบันการเงินชี้แจงเหตุผลให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

มาตรวจสอบความสามารถชำระหนี้กันค่ะ

1. สำรวจความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
ปกติแล้วการผ่อนชำระหนี้ ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ในแต่ละเดือน เช่น ถ้าผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ 12,000 บาทต่อเดือน จะสามารถผ่อนหนี้ได้ประมาณ 4,000 บาท

2. ตรวจสอบภาระหนี้เดิมรวมกับหนี้ที่จะขอใหม่ ว่ามีเยอะหรือไม่
โดยนำยอดการผ่อนชำระหนี้เดิมและยอดหนี้ที่จะขอใหม่ต่อเดือนมารวมกัน แล้วดูว่ามีสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือนหรือไม่

ตัวอย่าง ผู้ขอสินเชื่อต้องการกู้เงิน 100,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้คืน 5 ปี ผ่อนชำระหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) ประมาณเดือนละ 1,667 บาท นอกจากนี้ ผู้ขอกู้ยังมียอดหนี้เดิมที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนอีก 1,700 บาท ดังนั้น เมื่อคำนวณภาระหนี้ทั้งสิ้นที่ต้องผ่อนต่อเดือนยังไม่เกิน 4,000 บาท ถือว่าผู้ขอกู้ยังมีความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้

ทั้งนี้ หากท่านต้องการตรวจสอบภาระหนี้สินที่ตนมีกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ว่ามากน้อยแค่ไหน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และ ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด http://www.ncb.co.th/

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย : http://www.bot.or.th/