กู้บ้าน กู้เงินซื้อบ้าน ซื้อบ้าน ธนาคาร บ้านมือสอง สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านมือสอง ซื้อบ้านมือสองกู้ธนาคารได้ไหม?

Home / กู้บ้าน / สินเชื่อบ้านมือสอง ซื้อบ้านมือสองกู้ธนาคารได้ไหม?

หากเพื่อนๆ กำลังมองหาบ้านมือสองกันอยู่ แต่ไม่มั่นใจว่าจะมีธนาคารปล่อย สินเชื่อบ้านมือสอง ให้กู้เพื่อนำเงินไปซื้อบ้านมือสองหรือเปล่า วันนี้ Decor.MThai มีคำตอบมาให้เพื่อนๆ กันค่ะ

สินเชื่อบ้านมือสอง

บ้านมือสองหลายคนมองว่าน่าจะมีราคาถูกกว่าบ้านมือหนึ่ง และโครงสร้างของบ้านมือสองบ้างหลังมีโครงสร้างที่แข็งแรง และทนทานกว่าเพราะเมื่อก่อนวัสดุก่อสร้างบ้านส่วนใหญ่จะใช้อิฐมอญในการก่อสร้างค่ะ แถมปัจจุบันธนาคารหลายธนาคารก็ปล่อยสินเชื่อบ้านมือสอง สามารถกู้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มาหลายธนาคารแล้วค่ะ

คุณสมบัติของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ  อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารกรุงศรี