กู้เงินซื้อบ้าน สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน สินเชื่อบ้าน คืออะไร

Home / กู้บ้าน / สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน สินเชื่อบ้าน คืออะไร

หลายท่านคงปวดหัวกับการเลือกขอ สินเชื่อบ้าน วันนี้ทาง decor.mthai จึงนำข้อมูลของ iMoney Thailand มาฝาก เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ เลือกกู้เงินซื้อบ้านหรือการรีไฟแนนซ์บ้านได้ดีขึ้น เรามาดูความหมายของคำว่าสินเชื่อบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะ

กู้บ้าน

– สินเชื่อบ้านก็คือเงินกู้ระยะยาวที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวเฮาส์ ทาวโฮม คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ โดยใช้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

– หากคุณมีบ้านและมีสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว แต่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อเดิมเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่กับสถาบันการเงินหรือ ธนาคารอื่นที่มีข้อเสนอดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระที่ดีกว่า วิธีการนี้เรียกว่า “การรีไฟแนนซ์” หรือ “รีไฟแนนซ์บ้าน”

กู้บ้าน

สินเชื่อบ้านในประเทศไทยเป็นอย่างไร

– เมื่อสินเชื่อบ้านได้รับการการอนุมัติจากสถาบันการเงินหรือธนาคารแล้ว จะต้องมีการทำสัญญากับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ เพื่อระบุจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือนและระยะเวลาหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระ

– ทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะอ้างอิงตามอัตรา ดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ซึ่ง จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำขสำหรับเงินกู้ หรือ MRR (Minimum Retail Rate)

-ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้ (MRR) อยู่ที่ 6.6% ในปัจจุบันถ้าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR -2. 3% ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะอยู่ที่ 4.3% (คำนวณจาก 6.6.3%)ในการผ่อนชำระหนี้หรือสินเชื่อนั้น จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเดือนหรือจำนวนงวดตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา จนครบเต็มตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยในช่วงแรกของการผ่อนชำระนั้น เงินผ่อนชำระส่วนใหญ่จะเป็นการชำระในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เงินผ่อนชำระส่วนใหญ่จึงจะกลายเป็นการชำระในส่วนของเงินต้น

credit : imoneythailand.com