สินเชื่อบ้านกรุงศรี สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย

Home / กู้บ้าน / สินเชื่อบ้านกรุงศรี สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย

สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรียินดีให้บริการท่านด้วย สินเชื่อบ้านกรุงศรี โดยมีจุดเด่นของบริการ คือ อัตราดอกเบี้ยต่ำ,ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน, อนุัติเร็ว, สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) เราไปดูเงื่อนไขต่างๆ ของทางธนาคารกันค่ะ

รายละเอียด สินเชื่อบ้านกรุงศรี 

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

คุณสมบัติของผู้กู้

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี)
  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้(ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

  • ระยะเวลาการกู้ : สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)

วงเงินกู้

    • สำหรับประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย : สูงสุด 90 % ของราคาประเมิน
    • หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ : สูงสุด 90% ของราคาประเมินธนาคารแห่งประเทศไทย

กรณีปลูกสร้างบ้าน : สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง หรือ 90% ของราคาประเมินรวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : ธนาคารกรุงศรี