กู้บ้าน ซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัย บ้านดีมีดาวน์ สินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการลงทะเบียนโครงการ บ้านดีมีดาวน์ ซื้อบ้านคืนเงิน 50,000 บาท

Home / กู้บ้าน / รายละเอียดการลงทะเบียนโครงการ บ้านดีมีดาวน์ ซื้อบ้านคืนเงิน 50,000 บาท

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ  บ้านดีมีดาวน์  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ด้วยการสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท ต่อราย ทั้งหมด 100,000 สิทธิ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง รวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาวน์บ้านให้กับประชาชน มาตรการดังกล่าว ช่วยเร่งให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะซื้อบ้าน สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น และช่วยกระตุ้นการลงทุนใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังห่วงโซ่อุปทาน ของภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

คุณสมบัติของผู้เข้า
-สัญชาติไทย
-เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรที่มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
-เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
-เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่การ refinance)
-การขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
-ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น
-ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองและทำนิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2563

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
– มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด
– เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจากโครงการถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาดังนี้

เมื่อโครงการได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำธุรกรรมด้วย
1.ในกรณีที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน จะพิจารณาจากวันที่จดจำนอง
2.ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเกิน 100,000 ราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาในวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน

ขั้นตอนการรับสิทธิ
1. ลงทะเบียนวันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. -18.00 น. ไม่เกิน 5 แสนราย
2.ได้รับ E-Mail แจ้งผลการตรวจรอบแรกใน 3 วัน
3.สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคารและส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ
4.ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงินและแจ้งผลการตรวจสอบ
5. ธอส. ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 ของผู้กู้หลัก
6. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่นี่

รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6.ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
7.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
8.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
9.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
10.ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
11.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
12.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
13.ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
14.ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16.ธนาคารออมสิน
17.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จากนโยบาย  โครงการบ้านดีมีดาวน์  โดยการสนับสนุนเงินดาวน์ (Cash Back) 50,000 บาท แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ที่มีกำลังซื้อตัดสินใจซื้อบ้านได้เร็วขึ้น และ เชื่อว่าสถาบันการเงินก็จะมีการอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้น เพื่อดูแลลูกค้าตัวเอง โดยนโยบายดังกล่าวเป็นที่ผู้ถึงไม่น้อยในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ไทย ว่าจริง ๆ แล้วนโยบายนี้ดีจริงหรือ แล้วจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กัน