เงินกู้เพื่อสร้างบ้าน หรือต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

Home / กู้บ้าน / เงินกู้เพื่อสร้างบ้าน หรือต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

ถ้าเพื่อนๆ ฝันอยากมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองแต่ยังไม่มีเงินเก็บ หรือมีบ้านอยู่แล้วแต่มันคับแคบเกินไปอยากต่อเติม และซ่อมแซมให้ดีกว่าเดิม วันนี้ทาง Decor.Mthai นำข้อมูล กู้เงินเพื่อสร้างบ้าน จากธนาคาร ธอส มาฝากค่ะ ปลูกบ้าน หรือต่อเติม ซ่อมแซมบ้านให้ถูกใจ โดยไม่ต้องรอนาน มาดูเงื่อนไขการกู้เงินกันดีกว่าค่ะ

เงินกู้เพื่อสร้างบ้าน หรือต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

เงินกู้เพื่อสร้างบ้าน

วงเงินให้กู้
 1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน หรือ ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซม
 2. กู้ ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิ และหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ
ระยะเวลากู้
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
 • อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
เอกสารประกอบการกู้
 • คำขอกู้เงิน
 • เอกสาร
 • เอกสารแสดงรายได้
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
  • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
  • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
 • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
  • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  • ทะเบียนบ้านทุกหน้า
  • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
  • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
 • เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร / แบบแปลนอาคาร / สัญญาว่าจ้าง
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร (หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน ท.ด.13 หรือใบขอเลขที่บ้าน)

* หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

banner-house-04

ค่าใช้จ่ายในการกู้
 • กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
 • กู้ไม่เกิน 500,001 – 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
 • กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
 • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท
 • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 700 บาท
วิธีการชำระหนี้เงินกู้

ชำระ เงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร และชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

 • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
 • ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงไทยกรุงเทพ และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน
 • ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ
 • ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ไม่เกินรายการละ 50,000 บาท
 • ชำระ ผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอะมอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)
 • ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบ วงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : ธนาคาร ธอส