สินเชื่อบ้านธนาคาร UOB พร้อมสนับสนุนให้คุณมีบ้านที่อบอุ่น

Home / กู้บ้าน / สินเชื่อบ้านธนาคาร UOB พร้อมสนับสนุนให้คุณมีบ้านที่อบอุ่น

วันนี้ Decor.Mthai จะพาเพื่อนๆ ไปดูข้อมูล สินเชื่อบ้านธนาคาร UOB กันค่ะ ต่อให้เลือกบ้านที่ดีแค่ไหน ความสุขคงไม่เต็มที่ถ้าต้องกังวลเรื่องการผ่อนบ้านวันนี้ธนาคารยูโอบี พร้อมสนับสนุนให้คุณมีบ้านที่อบอุ่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ของบริการสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน บริการสินเชื่อระยะยาว เพื่อให้คุณและครอบครัวได้มีบ้านที่ถูกใจและสบายในอนาคต ด้วยการอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท มาดูเงื่อนไขกันค่ะ

รายละเอียด สินเชื่อบ้านธนาคาร UOB

สินเชื่อบ้านธนาคาร UOB

คุณสมบัติของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  – ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  (Government Sector)
  – ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

สินเชื่อรูปแบบต่างๆ

 • กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน  และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการ เงิน อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน  และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

สินเชื่อบ้านธนาคารยูโอบี

เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 6. สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)
 7. บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน
 8. กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ ธุรกิจส่วนตัว
  • ทะเบียนการค้า
  • หนังสือรับรองกระทรวง
  • พาณิชย์
  • หนังสือบริคณห์สน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารยูโอบี