25 ข้อห้าม ในหลักฮวงจุ้ย เกี่ยวกับบ้าน

Home / ฮวงจุ้ยบ้าน / 25 ข้อห้าม ในหลักฮวงจุ้ย เกี่ยวกับบ้าน

ข้อห้ามของการก่อสร้าง คุณอาจจะได้รับทราบมามากมายหลายข้อ บางท่านเมื่อทราบก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรดี แต่สำหรับท่านที่กำลังจะสร้างบ้านบนที่ดิน อาจจะนำข้อห้ามเหล่านี้ไปพิจารณาได้ข้อห้าม หรือข้อควรระวัง ตามหลักของฮวงจุ้ย มีด้วยกันมากมายหลายประการ ซึ่งคุณเองก็ไม่ควรที่จะมองข้าม

25 ข้อห้าม ในหลักฮวงจุ้ย เกี่ยวกับบ้าน

25 ข้อห้าม ในหลักฮวงจุ้ย เกี่ยวกับบ้าน

1.ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดินหรือบ้าน
2.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน หรือปลูกบ้านล้อมต้นไม้ใหญ่
3.ห้ามปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้
4.ห้ามก่อสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน
5.ห้ามสร้างบันไดหรือห้องส้วมอยู่กลางบ้าน

6.ห้ามสร้างบ้านอยู่ในน้ำ
7.ห้ามวางคานเป็นเลขคู่ หรือใช้คานที่ใหญ่กว่าเสาบ้าน
8.ห้ามสร้างสระน้ำใหญ่กว่าตัวบ้าน
9.ห้ามสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน
10.ห้ามสร้างบ้านโดยไม่มีประตูหลังบ้าน

11.ห้ามต่อเติมบ้านสองหลังให้เป็นหลังเดียวโดยมีชายคาชนกัน
12.ห้ามสร้างห้องส้วมมากกว่าจำนวนสมาชิกในบ้าน
13.ห้ามใช้วงกลประตูหรือเสาบ้านที่บิดงอมาสร้างบ้าน
14.ห้ามสร้างประตูหรือหน้าต่างมากเกินไป
15.ห้ามสร้างห้องนอนไว้ใต้บันไดบ้าน

16.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในแนวเดียวกันกับประตูบ้าน
17.ห้ามสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน
18.ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน
19.ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน

20.ห้ามสร้างซุ้มประตูหน้าบ้านใหญ่กว่าตัวบ้าน
21.ห้ามวางกองหินใหญ่ไว้หน้าบ้าน
22.ห้ามสร้างบ้านบนหน้าผาชัน
23.ห้ามเจาะกำแพงเป็นช่องหน้าต่าง
24.ห้ามสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย และ
25.ห้ามสร้างใต้ถุนสูงแล้วปล่อยโล่ง เห็นเสาเป็นขาของแมลง

ทั้ง 25 ข้อห้าม บางข้อดูออกจะเหลือเชื่อ แต่หากนึกถึงหลักภูมิศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย ก็เห็นว่าเป็นจริงดังนั้น งานนี้ …… หากไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ดีกว่า (อ่านเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย : มอง ฮวงจุ้ย ด้วยเหตุผล )

ขอบคุณข้อมูลจาก artsmen.net และ www.piteethai.com