การจัดตำแหน่งห้องน้ำ ให้เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณ

Home / ฮวงจุ้ยบ้าน / การจัดตำแหน่งห้องน้ำ ให้เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณ

วันนี้จะว่าถึงเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ห้องน้ำ ที่เหมาะสม ตามหลัก ตำรา ฮวงจุ้ยจีนโบราณ หากเป็นสมัยก่อนนั้น ห้องน้ำอาจไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ มีชีวิตอยู่กับป่า กับธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันห้องน้ำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทุกๆ บ้านควรต้องมี โดยมีส่วนประกอบของ อ่างล้างหน้า ล้างมือ ห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาจพูดโดยรวมว่า เป็นห้องที่ไว้ใช้ประโยชน์ทางด้าน ชำระล้างร่างกายให้สะอาด ขับถ่ายของเสีย ตามหลักตำราฮวงจุ้ยจีนโบราณ จึงถือว่า ห้องน้ำนั้นเป็นสถานที่ ที่ไม่สะอาด (เรื่องน่ารู้ :บริเวณใจกลางบ้านนั้น เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่สุดของบ้าน ดังนั้น หากมีการสร้างห้องน้ำไว้กลางบ้าน ย่อมไม่เกิดผลดีแน่นอน จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเช้าของบ้านอย่างใหญ่หลวง)

วันนี้จะว่าถึงเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ห้องน้ำ ที่เหมาะสม

ตามตำราฮวงจุ้ยจีนโบราณกล่าวไว้ว่า บริเวณใจกลางบ้าน จัดอยู่ใน ธาตุดิน หากสร้างห้องน้ำไว้บริเวณกลางบ้าน ดิน จะข่ม น้ำ ส่งผลให้สมาชิกในบ้าน มีสุขภาพไม่แข็งแรง ล้มป่วยได้ง่าย หากเป็นสมัยก่อน เราจะสังเกตุได้ว่า ห้องน้ำ จะอยู่นอกบ้าน แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่า สมัยนั้น ยังไม่ได้มีระบบการจัดการห้องสุขาได้ดีเหมือนสมัยนี้ด้วย เมื่อถึงสมัยปัจจุบัน การจัดการความสะอาดของห้องน้ำ สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ก็ยังไม่ควรจัดตำแหน่งห้องน้ำไว้กลางบ้านอยู่ดี เพราะหากมองถึงเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วด้วย การจัดตำแหน่งห้องน้ำกลางบ้าน จะส่งผลให้ ความชื้น กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งการจัดวางตำแหน่ง ทางเดินท่อน้ำ ก็เป็นไปได้ยาก

เมื่อใดที่เกิดปัญหาในด้านระบบท่อ หากไว้กลางบ้าน ก็จำเป็นที่จะต้องรื้อถอนตำแหน่งอื่นๆ ที่ท่อผ่านอีกด้วย อีกทั้ง ห้องน้ำกลางบ้าน ยังให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ อากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคต่้างๆ มากมายภายในบ้าน

ดังนั้น ตำแหน่งที่ดี สำหรับห้องน้ำ นั่นคือ ให้ไว้ในบริเวณตำแหน่ง ข้างบ้าน ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ หรือบางบ้านอาจเลือกห้องน้ำไว้ในห้องนอน ก็สามารถทำได้ แต่ควรศึกษารายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ ภายในห้องนอนด้วย เนื่องจากหากตำแหน่งไม่เหมาะสมกัน อาจส่งผลไม่ดีต่อผู้อยู่อาศัยได้ หากเป็นไปได้ ทางที่ดี ห้องน้ำควรอยู่แยกจากห้องอื่นๆ ตำแหน่งห่างจากห้องอื่นๆ ภายในบ้าน เป็นการดีที่สุด

ที่มา banidea.com