ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2561 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2561 รวมฤกษ์ดี 12 เดือน ในปีจอ ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดีหนอ

Home / ฮวงจุ้ยบ้าน / ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2561 รวมฤกษ์ดี 12 เดือน ในปีจอ ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดีหนอ

สำหรับปีจอนี้ อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย แจก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2561 สำหรับใครที่ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ในการ ย้ายบ้าน หรือ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2561

เดือนมกราคม

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.19 น. – 10.49 น.,16.49-17.39 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 12.39 น. – 14.59 น.

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11.29 น. -12.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.29 น. – 07.39 น.,16.49 น.-17.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 07.25 น.- 08.19 น.

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 04.39 น. -06.19 น.

เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.29 น.- 14.29 น., 13.49 น.-17.49 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.19 น.- 08.59 น., 23.29 น.- 23.59 น.

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.29 น. -13.19น.,16.29 น.-19.59 น.

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.49 น. – 12.39 น.

วันพฤหัสบดีที่22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.29 น.-13.49 น.

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.19 น. -10.29 น. ,11.29 น. – 14.49 น.

เดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.29 น. -10.39 น., 13.29 น.-14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.49 น.-12.39 น.

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.29 น.-14.59 น., 18.49 น. -19.59 น.

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 05.09 น. -05.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.29 น. -10.39 น., 15.39 น. -16.59 น.

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.25 น. – 11.15 น., 14.29 น.-15.29 น.

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.59 น.-11.05 น.

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11.39 น. -11.49 น.

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.19 น.- 11.59 น.,16.29 น.- 18.49 น.

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.29 น.-10.59 น.

ฤกษ์มงคล

เดือนเมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.29 น.-13.49 น.,14.49 น.- 16.39 น.

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.15 น.-11.29 น.,13.39 น.- 16.49 น.

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 05.09 น.-05.59 น.

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 11.19 น.-13.29 น., 14.39 น.-16.59 น.

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.29 น.-10.29น., 15.49 น.-17.59 น.

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.49น. -10.39 น., 12.49 น.-12.59 น.

เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.39 น.- 10.59 น.,14.19 น.-16.39น.

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.39 น.-10.29 น., 13.39 น.-14.59น.

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.39 น.-12.59 น.,16.49 น.-19.39น.

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น.-11.25 น.,17.39 น.-18.59น.

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 09.59 น.,17.25 น.-19.35น.

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.29 น.-10.49 น. ,13.39 น.-15.59น.

เดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.29 น.-11.59 น., 17.35 น.–20.39 น.

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 06.29 น.-08.59 น.,12.29 น.-14.59 น.

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 18.09 น.-18.24 น.

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.39 น.-12.49 น.,14.49 น.-16.29 น.

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07.15 น.-08.05 น.,18.35 น.-19.29 น.

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.39 น. -12.29 น.,15.29 น. -17.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2561

เดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.29 น.-07.19 น.,19.29 น.-21.39 น.

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.45 น.-12.49 น.,13.39 น.-17.59 น.

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.29 น.-13.49 น.

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 04.29 น.-04.59 น.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.39 น.-11.59 น.,14.49 น.-19.59 น.

เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 11.39 น.-15.49 น.,19.39 น.-22.49 น.

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.29 น.-10.59 น.,13.49 น.-16.49 น.

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.29 น.-10.39 น.,16.29 น.-17.39 น.

วันศุกร์ที่24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.39 น.-12.49 น.,15.29 น.-17.49 น.

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น.-10.29 น.

เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.29 น.-.11.59 น.,16.29 น.-17.59 น.

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.29 น.-10.49 น.,15.29 น.-17.49 น.

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 12.39 น.-12.59 น.,14.39 น.-16.49 น.

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 12.29 น.-14.59 น.,17.49 น.-21.59 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.29 น. -14.35 น.,17.15 น.-19.00 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.39 น.-08.49 น.,16.39 น.-16.59 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.49 น.-09.09 น.

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.59 น.-09.29 น.,13.29 น.-13.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

เดือนตุลาคม

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 12.29 น.-14.59 น.,16.49 น.-18.59 น.

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.19 น.-11.29 น.,14.39 น.-16.59 น.

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 12.39 น.-14.59 น.,18.39 น.-21.49 น.

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 08.19 น.-09.59 น.,13.29 น.-15.49 น.

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น.-15.49 น.

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น.-10.29 น.

เดือนพฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.25 น.-14.45 น.,18.15 น.-19.45 น.

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.29 น.-10.49น.,15.29 น.-16.39 น.

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.25 น.-11.45 น.,19.15 น.-20.49 น.

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.29 น.-13.49 น.

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.59 น.-20.09 น.

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.15 น.-11.35 น.,13.45 น.-15.15 น.

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.49 น.-09.09 น.,12.09 น.-12.39 น.

เดือนธันวาคม

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 06.49 น.-08.29 น.,17.29 น.-19.49น.

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.29 น. -13.29 น.,17.29 น.-19.39น.

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 12.29 น.-13.59 น.,16.29 น.-19.39น.

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.29 น. -13.48น.

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.39 น.-12.29 น.,15.29 น.-17.59น.

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.29 น.-12.39 น.,14.49 น.-16.29น.

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.29 น.-10.49 น.,11.39 น.-11.59น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2562 ฤกษ์มงคลสำหรับย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ตลอดปีกุนนี้

ข้อมูลโดย :
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF