พ่อค้า ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์เปิดกิจการ ฤกษ์เปิดร้าน เจ้าของกิจการ เปิดกิจการ เปิดร้าน แม่ค้า

ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2561 ฤกษ์ดีตลอดปีจอ เชิญพ่อค้าแม่ขาย เลือกฤกษ์รวยตามสะดวกจ้า

Home / ฮวงจุ้ยบ้าน / ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2561 ฤกษ์ดีตลอดปีจอ เชิญพ่อค้าแม่ขาย เลือกฤกษ์รวยตามสะดวกจ้า

กิจการทำมาค้าขาย ใครว่าไม่ต้องดูฤกษ์ยาม สำหรับปีจอนี้  อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย แจก ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2561 สำหรับฤกษ์มงคลตลอดปีจอนี้ มีฤกษ์เปิดร้านเวลาไหนดี เราจัดมาให้ เจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้าได้เลือกฤกษ์กันแล้วจ้า

ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2561

เดือนมกราคม

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 11.19 น.– 11.39 น., 18.39 น. – 19.29 น.

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.19 น.– 10.29 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.45 น.– 10.25 น.

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.29 น.– 11.49 น.,14.39 น. – 15.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.29 น.– 14.29 น., 13.49 น.– 17.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 06.19 น. – 07.29 น., 13.24 น.– 16.59 น.

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น.– 14.59 น.

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.39 น.– 10.49 น.

เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.25 น.– 10.29 น.

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.49 น.– 10.05 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.19 น. – 08.49 น.

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.29 น. – 11.59 น., 16.49 น.– 18.39 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.39 น.– 10.49 น., 18.09 น. – 21.05 น.

เดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 09.35 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 07.49 น. – 08.16 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.29 น.– 10.39 น., 16.49 น.– 18.29 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 07.25 น.– 10.15 น.

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 12.49 น., 15.39 น. – 15.59 น.

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 07.19 น. – 09.29 น., 11.29 น.– 13.49 น.

ฤกษ์เปิดร้าน ปี 2561

เดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.25 น. -11.15 น., 14.29 น. – 15.29 น.

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.29 น. – 09.59 น.

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 08.29 น. – 09.49 น., 14.29 น. – 16.29 น.

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.29 น.– 11.59 น., 15.49 น.– 16.39 น.

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 07.29 น. – 09.19 น.

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.39 น.– 10.59 น., 11.39 น. – 14.59 น.

เดือนพฤษภาคม

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.19 น.– 08.29 น., 18.29 น. – 22.49 น.

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.25 น.– 08.19 น.

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 11.29 น., 13.49 น.– 15.29 น.

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.29 น. – 10.29 น.

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 10.29 น.

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.29 น. -11.29 น.

เดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.29 น.– 10.49 น., 13.39 น.– 15.59 น.

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 07.29 น.– 09.29 น., 14.29 น. – 15.49 น.

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.29 น.– 11.39 น.

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.39 น.– 12.49 น., 14.49 น.– 16.29 น.

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.39 น. – 12.39 น.

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.39 น. – 12.49 น., 15.39 น.– 16.49 น.

ฤกษ์เปิดร้าน

เดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.29 น. – 07.59 น., 14.49 น. – 16.59 น.

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.09 น. – 13.59 น., 16.39 น. – 17.59 น.

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.39 น. – 16.59 น.

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.09 น.– 10.29 น., 16.49 น. – 18.59 น.

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.29 น. – 14.39 น., 16.29 น. – 18.49 น.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. – 10.39 น.

เดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.09 น. – 12.29 น., 16.29 น. – 17.49 น.

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.19 น.– 08.59 น. , 15.49 น. – 16.59 น.

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.29 น.– 10.19 น., 13.49 น. – 16.59 น.

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 11.49 น.

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.29 น. – 13.49 น., 16.29 น. – 17.29 น.

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 11.39 น., 15.49 น.– 16.39 น.

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.39 น.– 10.49 น.

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.29 น.– 09.49 น.

เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 07.25 น.– 10.35 น.

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 12.29 น. – 14.49 น., 16.39 น. – 17.29 น.

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.29 น.– 10.39 น., 12.39 น.– 14.59 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 06.49 น.– 08.29 น. , 16.29 น. – 21.39 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 07.29 น. – 09.49 น., 15.19 น.– 17.29 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.29 น.– 10.59 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.19 น. – 11.59 น. , 14.29 น. – 17.49 น.

เปิดร้าน

เดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.15 น. – 10.25 น., 14.25 น. – 16.35 น.

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 07.29 น.– 08.39 น., 14.29 น. – 15.49 น.

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 07.29 น. – 07.49 น., 13.29 น. – 15.49 น.

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 13.29 น.

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.39 น.– 11.29 น.

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.19 น. – 10.29 น

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.29 น. – 08.05 น.

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 06.29 น. – 07.19 น., 19.29 น. – 21.39 น.

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 10.36 น.

เดือนพฤศจิกายน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.19 น. – 11.59 น., 16.39 น. – 17.29 น.

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.29 น.– 08.49 น.

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.39 น.– 11.59 น.

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.29 น.– 11.35 น.

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.29 น. – 08.29 น., 13.19 น. – 14.29 น.

เดือนธันวาคม

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.35 น.– 10.49 น.

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.25 น.– 08.45.น.

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น. – 09.55 น., 13.35 น. – 15.25 น.

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 10.29 น., 11.29 น. -14.49 น.

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 06.14 น. – 06.19.น.

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 06.49 น.– 08.29 น.

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 08.09 น. – 08.12 น.

ข้อมูลโดย :
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF

ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2562 ฤกษ์มงคลเรียกเงินทอง ทำมาค้าขึ้น สำหรับพ่อค้าแม่ค้า