GrowMore แปลงผัก อัจฉริยะ ตอบสนองทุกความต้องการ ของ คนเมือง !!

Home / สวนของฉัน / GrowMore แปลงผัก อัจฉริยะ ตอบสนองทุกความต้องการ ของ คนเมือง !!
กระถางต้นไม้ จัดสวน ทำสวน นวัตกรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก สวน สวนผัก ออกแบบสวน อัจฉริยะ แปลงผัก

GrowMore คือ แปลงผัก อัจฉริยะ ที่จะทำให้คุณเลิกกังวลเรื่องการใช้พื้นที่ไปได้เลย! โดยพื้นที่ปลูกพืชผักอัจฉริยะนี้สามารถสร้างขอบเขต ขยายขนาดเล็กถึงใหญ่ได้ตามใจชอบ รูปลักษณ์สวยงาม เราสามารถจัดวางรูปแบบเองได้และยังสะดวกสบายสุดๆ ตอบโจทย์สำหรับชีวิตยุคใหม่ โดยได้รับการออกแบบ คิดค้น พัฒนา จากฝีมือของสถาปนิกชาวเดนมาร์ก Sine Lindholm และ Mads-Ulrik Husum จากบริษัท Husum Lindholm Architects

แปลงผัก

สวนผัก
แปลงผักอัจฉริยะ

หน่วยแปลงผัก
ปลูกต้นไม้

สถาปนิก Sine Lindholm และ Mads-Ulrik Husum มีจุดประสงค์หลักในการคิดค้นระบบที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้างสวนสามมิติในรูปแบบต่างๆ ตามใจชอบด้วยตนเอง  โดยที่พวกเขาไม่หยุดอยู่แค่ชั้นปลูกพืชสำเร็จรูป แต่ยังคิดไปถึงการเปิดเป็น open-source system ที่ทุกคนสามารถเข้ามาวางระบบ ออกแบบและดัดแปลง GrowMore ของตัวเองจากการตัดไม้ด้วยเครื่อง CNC machine เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างทั่วถึง

กระถางปลูกต้นไม้
ออกแบบสวน
จัดสวน
ปลูกต้นไม้
สวนผัก
แปลงผัก
GrowMore ได้ใช้ระบบ Modular เป็นหลักในการออกแบบ ทำให้สามารถแยกส่วนหรือเชื่อมโยงกันได้ในแต่ละหน่วย และไม่ซับซ้อน ซึ่ง GrowMore มีส่วนประกอบหลักเพียงแค่ 6 ส่วนเท่านั้น เช่น กระถางปลูกพืช ชั้นวาง และตัวเชื่อม โดยกล่องและชั้นวางไม้เหล่านี้สามารถสร้างสรรค์โครงสร้างที่น่าสนใจได้มากมาย และยังช่วยให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมต่อและสัมผัสกับธรรมชาติได้มากขึ้นอีกด้วย บอกเลยว่าแค่เห็นภาพ ก็อยากจะเอามาประกอบไว้ในสวนของตัวเองจริงๆ ค่ะ

ที่มาจาก inhabitat.com

สมาร์ทฟาร์ม จัดการพื้นที่ปลูกผักในไทย เก๋ เจ๋ง ชิค ! ไม่ดูไม่ได้แล้ว