การดูแล ดอกบัว ดิน น้ำ บัว ปุ๋ย แสงแดด

วิธีดูแลบัว แบบง่ายๆให้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงาม

Home / สวนของฉัน / วิธีดูแลบัว แบบง่ายๆให้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงาม

บัว สัญลักษณ์ความสงบ บริสุทธิ์ สร้างสรรค์ และถือเป็นพืชมงคลอีกหนึ่งชนิดที่นิยมปลูกกันในบ้าน เพราะเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีจิตใจแจ่มใส สะอาดและเบิกบาน ฉะนั้น Decor.mthai จึงไม่รอช้าขอหยิบ วิธีดูแลบัว มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนกัน

วิธีดูแลบัว

วิธีดูแลบัว

1.แสงแดด ควรดูทิศทางแสงแดดให้ดี เพื่อที่เราจะได้จัดวางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะบัวเป็นพืชที่ต้องการแสงแดด วันละไม่น้อยไปกว่า 5 ชั่วโมง

2.น้ำ หากไม่จำเป็นไม่ควรถ่ายน้ำในบ่อ เพราะการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ จะทำให้บัวต้องปรับสภาพตัวเอง ส่งผลให้การเจริญนั้นช้าและบัวจะไม่งาม

3.ปุ๋ย หมั่นสังเกตน้ำ หากน้ำเขียวหรือตะไคร่ สาหร่ายนั้นขึ้นเร็ว ปุ๋ยที่เราใส่อาจจะมากจนเกินไป ฉะนั้นจึงควรเพิ่มปุ๋ยให้บัวตามความเหมาะสม

4.ดิน หมั่นสังเกต หากรากของบัวเริ่มแน่นควรเปลี่ยนดินใหม่ให้กับบัว

5.ไม่ควรปลูกบัวหลายชนิดในภาชนะเดียวกัน เพราะอาจส่งผลให้ต้นที่อ่อนแอถูกเบียดจากต้นที่แข็งแรงกว่าได้

หากที่บ้านของใครเลี้ยงบัว ก็อย่าลืมนำวิธีดูแลบัวไปใช้กันดูนะคะ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีและให้บัวนั้นออกดอกได้อย่างสวยงาม