สวนญี่ปุ่น เป็นสวนแห่งความงามตามธรรมชาติ

Home / สวนของฉัน / สวนญี่ปุ่น เป็นสวนแห่งความงามตามธรรมชาติ

วันนี้ Decor.Mthai ได้นำไอเดียการจัด สวนญี่ปุ่น มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ สวนประเภทนี้เป็นการจัดสวนแบบหนึ่ง ของชาวญี่ปุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการจัดสวนที่มีรูปแบบ แตกต่าง จากการจัดสวนของประเทศทางยุโรป สวนญี่ปุ่น มีความหมายอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติ ศาสนา ลัทธิ ประเพณี ปรัชญา ความนึกฝัน ศิลปวัฒนธรรมและแฝงด้วยความเชื่อถือในโชคลาง สวนญี่ปุ่นจึงมองดูมีชีวิต มีจิตใจ เรามาดูตัวอย่างการจัดสวนประเภทนี้กันค่ะ

สวนญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. สวนภูเขา เป็นสวนที่ลอกเรียนแบบธรรมชาติ
  2. สวนในที่ราบ เป็นสวนแห่งการสมมุติ
  3. สวนน้ำชา เป็นสวนที่นำลักษณะเด่นของสวนภูเขาและสวนที่ราบมาผสมกัน ประกอบด้วยสวนย่อมเล็กๆ 2 ข้างทางเดินไปสู่เรือนน้ำชา ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ

ไอเดียจัดสวน

สวนญี่ปุ่น

*-* หลักการจัดสวนแบบญี่ปุ่น *-*

  • ไม่นิยมปลูกต้นไม้ติดตัวบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปนิยมจัดสวนไว้ทางทิศใต้ของตัวบ้าน
  • กระแสน้ำในลำธารจะต้องไหลจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก
  • สวนญี่ปุ่นจะต้องมีภูเขาหรือเป็นเนินดิน สลับกับพื้นที่ราบอาจจะมีน้ำตก สระน้ำลำธาร ฯลฯ โดยย่อส่วนลงมาจัดไว้ในสวนทั้งหมด
  • การจัดต้นไม้จะต้องจัดให้เลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด แต่ไม้พุ่มนิยมตัดแต่งเป็นพุ่มกลมๆ ล้อเลียนลักษณะของหิน
  • นำประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญาต่างๆ ลัทธิทางศาสนา เข้ามารวมอยู่ในสวน  เน้นความร่มรื่นเงียบสงบไม่ใช้ไม้ดอกที่มีสีสันสะดุดตา นิยมใช้พันธุ์ไม้ที่มีสีเขียวตลอดปี ไม้แคระ และนิยมใช้สนเป็นฉากด้านหลัง

ไอเดียจัดสวน

*-* ส่วนประกอบของสวนแบบญี่ปุ่น *-*

1. น้ำ เป็นสิ่งที่ชโลมใจให้เยือกเย็นและมีความสุข น้ำมีอำนาจที่จะไหลพังทลายสิ่งที่กีดขวางได้ น้ำทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนธรรมชาติและมีชีวิตชีวา จึงนิยมใช้น้ำเป็นสิ่งประกอบที่สำคัญ การใช้น้ำในสวนก็เพื่อสมมุติว่าเป็น ลำธาร หนอง บึง สระน้ำ ทะเล มหาสมุทร ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การจัดน้ำไว้ภายในบริเวณสวนอย่างน้อยที่สุดก็มีน้ำในอ่างน้ำ ที่วางไว้ในสวนในที่ราบแบบเขียวชอุ่ม ส่วนสวนในที่ราบพื้นแห้ง ถึงแม้ภายในบริเวณจะไม่มีน้ำจริง ๆ แต่ก็ใช้กรวดหรือทรายโรยบนพื้นที่รายเรียบแล้วใช้ไม้ปลายแหลมขีดเส้นโค้งรอบ ๆ กลุ่มก้อนหิน ชิดกันบ้างห่างกันบ้างเหมือนระรอกน้ำหรือเกลียวคลื่น ซึ่งเป็นการใช้น้ำโดยสมมุติ

ไอเดียจัดสวน

2. เกาะ มีขนาดกว้างใหญ่ มักจัดให้มีเกาะไว้กลางสระน้ำ บนเกาะประดับด้วยก้อนหินใหญ่ เล็ก เมื่อมองไกล ๆ อาจเห็นมีรูปร่างคล้ายเต่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นศิริมงคลแก่บ้าน เพราะคนญี่ปุ่นถือว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืน บนเกาะมักจะปลูกต้นสนโดยถือกันว่าต้นสน คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงถาวร เพราะต้นสนทนต่อความหนาวเย็นได้

ไอเดียจัดสวน

3. สะพาน อยู่ภายในบริเวณที่มีลำธารหรือเกาะ มักจะจัดทำสะพานเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินข้ามน้ำและใช้เป็นเครื่องประดับ วัสดุที่ใช้ทำสะพานประกอบด้วยหินหรือไม้

ไอเดียจัดสวน

4. หิน สำหรับประดับภายในสวนจะคัดเลือกรูปทรงและสีเป็นพิเศษ ไม่นิยมหินที่มีรอยสกัด เพราะผิดไปจากธรรมชาติชนิดของหินได้แก่ หินทราย หินแกรนิต หินชนวน หินคลอไรด์ ฯลฯ นอกจากหินก็มีก้อนกรวดขนาดต่าง ๆ กัน ใส่ไว้ในบริเวณ น้ำตก ลำธาร และสระน้ำ นิยมใช้ก้อนหินที่มีสีเข้ม เช่น สีเทา หรือสีดำ ทำให้รู้สึกว่ามืด ๆ ทึม ๆ เข้ากับสีเขียวของพุ่มไม้เป็นอย่างดี ถ้าไม่จำเป็นพยายามอย่าใช้ก้อนหินที่มีสีขาว เพราะจะขาวโพลงสว่างมากเกินไป ก้อนหินต้องไม่มีร้อยตบแต่งอาจมีรูปร่างแหว่งเว้า หรือเป็นรูไปบ้าง แต่ควรเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมิใช่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

ไอเดียจัดสวน

5. รั้ว มีลักษณะรูปร่างต่างกัน บางบ้านใช้ไม้ไผ่ขัดแตะตลอดทั้งแนว บางบ้านใช้วัสดุต่างกัน คือส่วนล่างใช้หินภูเขาก่อโดยใช้ปูนยารอยต่อระหว่างก้อน ส่วนบนใช้แผ่นไม้กระดาษวางตั้งไว้ในแนวยืน บางแห่งก่อด้วยหินภูเขาทั้งหมดเป็นกำแพงหนาแข็งแรง บางแห่งอาจมีหลังคาแคบ ๆ บนรั้ว วัตถุประสงค์ของการทำรั้วรอบบ้านก็เพื่อป้องกันและแสดงขอบเขตความเป็นเจ้าของของที่ดินแปลงนั้น

ไอเดียจัดสวน

6. ตะเกียงหิน คนญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาชินโตมีความเคารพบรรพบุรุษ และธรรมชาติ มักจะจุดตะเกียงเพื่อบูชาและส่งวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีจินตนาการให้ความหมายส่วนต่าง ๆ ของตะเกียงวาเป็น สวรรค์ มนุษย์ และพิภพ รูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนเปรียบเสมือนมือที่ยกขึ้นพนมและสวดเพื่อชี้ทางไปสวรรค์ ส่วนรูปทรงกลมหมายถึงมนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์และพิภพ

ไอเดียจัดสวน

7. ทางเดินในสวน นอกจากถนนดินหรือถนนที่โรยด้วยกรวดแล้ว ญี่ปุ่นยังจัดทางเดินโดยวางแผ่นหินในแบบต่าง ๆ อีกด้วย

ไอเดียจัดสวน

การจัดสวนประเภทนี้เป็นการจัดสวนประจำชาติของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวจนได้รับความนิยมไปทั่วโลก ด้วยความงดงามตามธรรมชาติที่แฝงความเชื่อตามหลัก “เต๋า” และ “เซ็น” ที่สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ด้วยความเคารพ สวนญี่ปุ่น เป็นการจัดสวนที่เลียนแบบธรรมชาติ โดยมีองค์ประกอบที่เด่นชัด

 

credit : decoist.com