ตัดต้นไม้ ต้นไม้ ฤดูฝน หน้าฝน ไม้ยืนต้น

4 เทคนิคตัดแต่งต้นไม้ รอบบ้านงานที่ต้องทำก่อนหน้าฝนจะมาเยือน

Home / สวนของฉัน / 4 เทคนิคตัดแต่งต้นไม้ รอบบ้านงานที่ต้องทำก่อนหน้าฝนจะมาเยือน

เรื่องสำคัญอีกอย่างที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่หน้ามรสุมจะมาเยี่ยมนั่นก็คือเรื่องต้นไม้ใหญ่รอบบ้าน เพราะลมพายุที่คาดเดาความรุนแรงไม่ได้ อาจพัดพาต้นไม้จนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนได้ ทางที่ดีก่อนพายุลมฝนจะมา เราจึงขอชวนคุณมาเข้าใจถึง เทคนิคตัดแต่งต้นไม้ รอบบ้าน ป้องกันอุบัติเหตุจากกิ่งไม้ร่วงหรือต้นไม้ทั้งต้นโค่นลงมาทับ

4 เทคนิคตัดแต่งต้นไม้ รอบบ้านด้วยตัวเอง

เทคนิคตัดแต่งต้นไม้

1.มองหาต้นไม้ที่อาจจะล้ม
กลุ่มเสี่ยงแรกสุดคือต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง สังเกตจากการยืนต้นที่เอน ใกล้ล้ม ลำต้นผุเป็นโพรง หรือสังเกตได้อีกทางที่ราก ซึ่งรากที่ผุพัง หรือรากถูกฝังอยู่่ใต้พื้นที่อัดแน่น เช่น พื้นปูน หรือพื้นถนน ลำต้นต้นไม้จึงอ่อนแอและเจริญได้ไม่เต็มที่ ถ้าพบเห็นต้นไม้ประเภทนี้ก็ถอนหรือตัดทิ้งได้เลย

ต้นไม้ใหญ่
2. สังเกตกิ่งไม้ฉีกคาต้น
หากกิ่งไม้เริ่มมีรอยฉีกตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ก็ตัดส่วนนั้นทิ้งได้เลย รวมทั้งพวกกิ่งไม้ที่แห้งคาต้นและกิ่งที่เป็นโรค ก็สมควรตัดทิ้งออกให้หมด เพราะกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะร่วงหล่นหรือโดนพายุพัดพาได้ง่าย ซึ่งวิธีการตัดที่ถูกต้องก็จะช่วยป้องกันเปลือกลำต้นฉีกขาดจนเป็นโพรงและส่งผลต่อความแข็งแรงของลำต้นต้นไม้ การตัดควรตัดเฉือนให้ชิดกับคอกิ่งด้วยอุปกรณ์มีคมแบบรอบเดียวขาด ไม่เหลือค้างจนต้องฉีกออก หรือสังเกตจุดวงแหวนนูนๆ รอบคอกิ่ง ให้ตัดเหนือจุดนั้นไป เพราะเป็นจุดที่สะสมสารอาหารซึ่งจะช่วยเยียวยาลำต้นและกิ่งใหม่ที่จะงอกขึ้นมาต่อ

ลำต้นฉีก

3. ตัดทิ้งกิ่งส่วนเกิน
สังเกตรูปร่างของต้นไม้จากกิ่งก้านที่แผ่ขยาย กิ่งที่สมควรถูกตัดได้แก่ พวกกิ่งกระโดง หรือกิ่งที่งอกแยกออกมาจากกิ่งส่วนล่าง รวมทั้งกิ่งที่งอกใกล้ส่วนโคนต้น เพื่อรักษาทางเดินของสารอาหารที่ลำต้นจะต้องส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของกิ่ง ให้ส่งต่อไปยังกิ่งที่จำเป็นต้องแข็งแรงเพื่อการยืนต้น

ส่วนไม้ยืนต้นที่รูปทรงของต้นไม้แผ่ขยายออกไปในมุมกว้าง โดยเฉพาะต้นที่แผ่กิ่งออกกว้างเกินกว่า 5 เมตร แนะนำให้ตัดส่วนกิ่งไม้ที่เกินออกไป 1 ใน 3 เพื่อความปลอดภัยตลอดฤดูฝน

ตัดแต่งต้นไม้

4.ทิศทางการตัด มีผลต่อการโตต่อ
ทิศทางการตัดจะเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตต่อของกิ่งที่จะงอกขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะกับต้นไม้ที่จำเป็นต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่ออก

การตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ให้เริ่มต้นจากการบั่นเลื่อยส่วนด้านล่างของกิ่งก่อนประมาณครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของกิ่ง จากนั้นตัดส่วนด้านบนเหนือแผลแรกที่บั่นเอาไว้ แต่ให้เลื่อยเหลื่อมออกมาจากจุดนั้นอีกประมาณ 10-15 เซนติเมตรให้ป็นเหมือนรอยหยัก จากนั้นเอาปลายกิ่งออกไป แล้วค่อยทำการตัดแต่งแผลตรงโคนของกิ่งนั้น ด้วยการตัดให้ตั้งฉากกับกิ่งเดิมให้แผลใหม่เรียบเสมอกันทั้งหมด หากตัดไม่ชิดกับคอกิ่ง จะยิ่งทำให้ต้นไม้แตกกิ่งก้านมากกว่าเดิมแทนที่จะงอกกิ่งเดี่ยวขึ้นมา ยิ่งยุ่งยากไปใหญ่ วิธีการตัดกิ่งขนาดใหญ่ควรทำเป็นขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการตัดต้นไม้เอง

การตัดควรระมัดระวังให้พอดีกับคอกิ่ง ไม่ควรตัดลึกจนล้ำเข้าไปในส่วนลำต้น และระวังไม่ให้เปลือกต้นไม้ฉีกขาด เพราะนั่นอาจทำให้ลำต้นผุเป็นโพรง ยิ่งแข็งแรงน้อยลงไปอีก รวมทั้งการตัดต้นไม้แบบบั่นยอดที่ตั้งตรงออกมีความเสี่ยงที่เปลือกไม้จะฉีกขาดมากกว่า นั่นทำให้ต้นไม้ยิ่งไม่แข็งแรงไปกว่าเดิม ควรตัดเริ่มจากส่วนกิ่งก่อนจะดีกว่า

ฤดูฝนควรป้องกันความปลอดภัยจากรอบด้าน ทั้งตัวบ้านเองและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้บ้านหลังนี้ใช้หลบฝนและคุ้มภัยได้อย่างคุ้มค่า