กาสะลอง ต้นไม้มงคล ปลูกต้นไม้ ปีบ วิธีปลูกต้นปีบ

วิธีปลูกต้นปีบ หรือกาสะลองต้นไม้มงคลประจำจังหวัดพิษณุโลก

Home / สวนของฉัน / วิธีปลูกต้นปีบ หรือกาสะลองต้นไม้มงคลประจำจังหวัดพิษณุโลก

ต้นปีบ หรืออีกชื่อหนึ่งในภาษาเหนือมีชื่อเรียกว่า กาสะลอง เป็นต้นไม้มงคล โบราณเชื่อว่าการปลูกต้นปีบไว้ในบ้านจะส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย เนื่องจากชื่อ ปีบ พ้องเสียง พ้องคำกับ ปี๊บที่เป็นภาชนะ สามารถเก็บและเมื่อเตะก็จะมีเสียงดัง ทำให้เชื่อกันว่าจะช่วยทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้น และนำมาซึ่งชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย ทิศที่แนะนำในการปลูกคือทิศตะวันตก สำหรับผู้ปลูกนั้นควรเป็นผู้ที่เกิดในวันจันทร์เพราะปีบเป็นดอกไม้ประจำนางโคราคะเทวี นางประจำวันจันทร์ในธิดาของพระอินทร์ และควรปลูกในวันเสาร์เพื่อถือเคล็ดและเป็นมงคลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ถ้าหากผู้อาศัยในบ้านเกิดในวันจันทร์ด้วยแล้วก็จะเป็นศิริมงคลมากยิ่งขึ้น

ดอกปีบ

วิธีปลูกต้นปีบ
นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วนอัตรา 1:2 ผสมดินปลูก

ถ้าปลูกประดับบ้านเรือนหรืออาคารควรปลูกให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะปีปเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่พอสมควร

การดูแลรักษา

แสง : ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ : ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน : ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย :ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1: 3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-5 ครั้ง

การขยายพันธุ์ : การใช้เมล็ด และการปักชำ

โรคและศัตรู :ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี

อนึ่ง ต้นปีบ เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี นอกจากนี้ ต้นปีบยังเป็นหนึ่งใน 58 ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ขอสินเชื่อ หรือ เก็บไว้เป็นสินทรัพย์เป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลาน เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยได้ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ คลิก