แจกแบบบ้านสองชั้นฟรี แบบบ้านสวยๆ จากสำนักการโยธา

Home / แบบบ้าน / แจกแบบบ้านสองชั้นฟรี แบบบ้านสวยๆ จากสำนักการโยธา

แจกแบบบ้านสองชั้นฟรี เพื่อประชาชน

แจกแบบบ้านสองชั้นฟรี  แบบบ้านเพื่อประชาชน จากสำนักการโยธา เป็นแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสามารถนำไปสร้างจริงได้ทันที โดยถือว่าเป็นแบบบ้านที่ได้รับอนุญาติจากสำนักการโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาดูแบบบ้านสองชั้นกันดีกว่าคะ

1.แบบบ้านตรียัมปวาย

แจกแบบบ้านสองชั้นฟรี

แบบบ้านตรียัมปวาย มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตร.ม. กว้าง 7.10 เมตร ยาว 17.50 เมตร

2. แบบบ้านทองพันชั่ง

แบบบ้าน 2

แบบบ้านทองพันชั่ง มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตร.ม. กว้าง 10 เมตร ยาว 12.50 เมตร

3.แบบบ้านทองอุทัย

แบบบ้าน3

แบบบ้านทองอุทัย มี 3 ห้องนองน 2 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตร.ม. กว้าง 11 เมตร ยาว 11.50 เมตร

4.แบบบ้านทิพเกสร

แบบบ้าน4

แบบบ้านทิพเกสร มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
มีพิ่นที่ใช้สอยประมาณ 112.50 ตร.ม. กว้าง 8.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร

5. แบบบ้านบัวทอง

แบบบ้าน5แบบบ้านบัวทอง มี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตร.ม. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.75 เมตร

6.แบบบ้านบุหรง

แบบบ้าน6

แบบบ้านบุหรง มี 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 140 ตร.ม. กว้าง 12.50 เมตร ยาว 21.50 เมตร

7.แบบบ้านแผ่บารมี

แบบบ้าน7

แบบบ้านแผ่บารมี มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 142 ตร.ม. กว้าง 9.40 เมตร ยาว 13.60 เมตร

8. แบบบ้านพฤกษ์

แบบบ้าน8

แบบบ้านพฤกษ์ มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. กว้าง 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

9. แบบบ้านเพชรนารายณ์

แบบบ้าน9

แบบบ้านเพชรนารายณ์ มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 161 ตร.ม. กว้าง 13.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร

10. แบบบ้านมหาอุดม

แบบบ้าน10
แบบบ้านมหาอุดม มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 171 ตร.ม. กว้าง 20.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร

11.แบบบ้านมาลัยนงนุข

แบบบ้าน11

แบบบ้านมาลัยนงนุขมี 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 178 ตร.ม. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

12. แบบบ้านศรีสยาม

แบบบ้าน12

แบบบ้านศรีสยาม มี 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 186.30 ตร.ม. กว้าง 13.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

13. แบบบ้านสกาวจันทร์

แบบบ้าน13

แบบบ้านสกาวจันทร์ มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 190 ตร.ม. กว้าง 11.50 เมตร ยาว 18.30 เมตร

14. แบบบ้านสร้อยทองทราย

แบบบ้าน14

แบบบ้านสร้อยทองทราย มี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตร.ม. กว้าง 13.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร

15.แบบบ้านสร้อยสยาม

แบบบ้าน15
แบบบ้านสร้อยสยาม มี 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สร้อยประมาณ 215 ตร.ม. กว้าง 14.90 เมตร ยาว 15.40 เมตร

แจกแบบบ้านสองชั้นฟรี เพื่อประชาชน แบบบ้านดีๆ สวยๆจากสำนักการโยธา ถ้าสนใจแบบบ้านหลังไหนสามารถไปขอไฟล์ก่อสร้างจริง ได้ที่สำนักเขตทุกพื้นที่ในกรุงเทพ และปริมณฑลค่ะ

 

ขอบคุณแบบบ้านดีๆ จาก : สำนักการโยธา ( www.bangkok.go.th )