แจกแบบบ้านสามชั้นฟรี แบบบ้านสวยๆ จากสำนักการโยธา

Home / แบบบ้าน / แจกแบบบ้านสามชั้นฟรี แบบบ้านสวยๆ จากสำนักการโยธา

แจกแบบบ้านสามชั้นฟรี  แบบบ้านเพื่อประชาชน จากสำนักการโยธา เป็นแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสามารถนำไปสร้างจริงได้ทันที โดยถือว่าเป็นแบบบ้านที่ได้รับอนุญาติจากสำนักการโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาดูแบบบ้านสามชั้นกันดีกว่าคะ

แจกแบบบ้านสามชั้นฟรี เพื่อประชาชน

1. แบบบ้านสิงขรา

แจกแบบบ้านสามชั้นฟรี

 

แบบบ้านสิงขรา มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 108.70 ตร.ม. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

2. แบบบ้านสิรินธรวลี

แจกแบบบ้านสามชั้นฟรี

 

แบบบ้านสิรินธรวลี มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 147 ตร.ม. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

3.แบบบ้านสีรามัน

แบบบ้าน3

แบบบ้านสีรามัน มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 176 ตร.ม. กว้าง 13.65 เมตร ยาว 11.70 เมตร

4. แบบบ้านสุคนธรส

แบบบ้าน4

แบบบ้านสุคนธรส มี 4 ห้องนอน มี 4 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. กว้าง 13.00 เมตร ยาว 12.60 เมตร

5.แบบบ้านเสลา

แบบบ้าน5

แบบบ้านเสลา มี 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 185 ตร.ม. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

6.แบบบ้านแสมสาร

แบบบ้าน6

แบบบ้านแสมสาร มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตร.ม. กว้าง 13.60 เมตร ยาว 15.30 เมตร

7.แบบบ้านหลาดน้ำค้าง

แบบบ้าน7

แบบบ้านหลาดน้ำค้าง มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 213 ตร.ม. กว้าง 9.40 เมตร ยาว 14.60 เมตร

8. แบบบ้านหางนงยูง

แบบบ้าน8

แบบบ้านหางนงยูง มี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 237 ตร.ม. กว้าง 10.00 ตร.ม. ยาว 15.00 ตร.ม.

9.แบบบ้านหิรัญญิการ์

แบบบ้าน9

แบบบ้านหิรัญญิการ์ มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 256 ตร.ม. กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร

10. แบบบ้านหีบไม้งาม

แบบบ้าน10

แบบบ้านหีบไม้งามมี 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 320 ตร.ม. กว้าง 11.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

แจกแบบบ้านสามชั้นฟรี เพื่อประชาชน แบบบ้านดีๆ สวยๆจากสำนักการโยธา ถ้าสนใจแบบบ้านหลังไหนสามารถไปขอไฟล์ก่อสร้างจริง ได้ที่สำนักเขตทุกพื้นที่ในกรุงเทพ และปริมณฑลค่ะ

 

ขอบคุณแบบบ้านดีๆ จาก : สำนักการโยธา ( www.bangkok.go.th )