พื้นฐาน การจัดห้องรับแขก ให้ออกมาดี ควรทำอย่างไร?

Home / เก็บตกไอเดียบ้าน / พื้นฐาน การจัดห้องรับแขก ให้ออกมาดี ควรทำอย่างไร?

วันนี้ Decor.MThai จะพาเพื่อนๆ ไปพบกับ หลักพื้นฐานการจัด ห้องรับแขก กันค่ะ ก่อนที่เราจะตกแต่งห้องรับแขกให้สวย เราต้องมาเรียนรู้สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในห้องนั้นกันก่อนค่อยลงมือจัดนะคะ ปกติการจัดกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ใน ห้องรับแขก ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย และกิจกรรมต่างๆ ของคนในบ้านค่ะ สิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งในการจัดห้องรับแขกคือทางสัญจรภายในห้องค่ะ

พื้นฐานการจัดห้องรับแขกให้ออกมาดี ควรทำอย่างไร?

Modern interior of living room

Luxurious Living Room in new home

Modern retro style penthouse living room

การจัดกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดจะขึ้นกับชนิด และลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้น และควรจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นมากน้อยเพียงใดด้วย เพื่อที่จะได้ความสะดวกสบาย ภายในห้องรับแขกทางสัญจรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำการพิจารณาออกแบบให้เหมาะสม เพราะห้องนี้มีจำนวนคนใช้งานเยอะกว่าห้องอื่นๆ จึงควรทำให้ทางเดินระหว่างกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ

interior with sofa. 3d illustration

Interior design - Loft

interior with blue sofa. 3d illustration

White living room interior 3d

Luxury house interior. ELegant living room

การจัดเฟอน์นิเจอร์ในส่วนห้องรับแขก จะต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับเฟอร์นิเจอร์ รวามทั้งสำหรับทางสัญจรและระยะระหว่างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การทำให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อเตรยมรองรับการเปลี่ยนแปลง และการขยาตัวของกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านที่มีขนาดเล็กที่จำเป็นต้งใช้ห้องทำกิจกรรมเฟอร์นิเจอร์อาจเพิ่มขึ้นได้เพื่อให้บริเวณส่วนนั้นเกิดประโยชน์มากขึ้น