เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว

ไม่อยากถูกไฟดูด ต้องรู้จัก เครื่องตัดไฟรั่ว RCD

Home / เทคนิคเรื่องบ้าน / ไม่อยากถูกไฟดูด ต้องรู้จัก เครื่องตัดไฟรั่ว RCD

เครื่องใช้ไฟฟ้า คือ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่อย่าลืมว่า อันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้นเราควรทำความรู้จัก เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ RCD (Residual Current Device) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องตัดไฟรั่ว

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่จะทำงานตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าออกมีค่าไม่เท่ากัน เช่น เมื่อคนไปสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้ารั่ว อาจทำให้เกิดไฟดูด เครื่องนี้จะตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ

เครื่องตัดไฟรั่ว มีประโยชน์อะไรบ้าง ?
1.ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด
2.ใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟ้ารั่วในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
3.ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดใดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะได้แก้ไขต่อไป

เครื่องตัดไฟรั่ว ปัจจุบันมี 2 แบบ
RCBO
1.RCBO ใช้ตัดได้ทั้งไฟรั่ว ไฟเกิน และไฟลัดวงจร ใช้แทนเบรกเกอร์ได้หากใช้เป็นเมนสวิตช์ มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้เครื่องตัดไฟรั่วทำงานครอบคลุมทั้งบ้าน

RCCB
2.RCCB ใช้ตัดไฟรั่วอย่างเดียว จึงมักจะใช้ร่วมกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์ด้วยกันทุกครั้ง มักจะใช้เป็นกรณีไป เช่น เฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่น เฉพาะตู้เย็น

เครื่องตัดไฟรั่วที่ดีต้องมีอะไรบ้าง


1. ต้องผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมายเลข 909-2548 (RCBO) หรือ มอก. 2425-2552 (RCCB)

30 มิลลิแอมป์
2.ต้องมีพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่วไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์

สายดิน
3.ต้องติดตั้งคู่กับสายดิน เพราะสายดินจะช่วยนำไฟฟ้าที่รั่ว ไหลลงดินโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคนที่สัมผัส

ข้อแนะนำการติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วจาก PEA

ติดตั้ง
– ในกรณีติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ควรเลือกเครื่องตัดไฟรั่วที่เหมาะกับตู้จ่ายไฟเพื่อความสะดวกและครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการป้องกัน

ติดตั้ง RCD เพิ่ม
– ในกรณีที่มีแผงเมนสวิตช์อยู่แล้ว ต้องการติดตั้ง RCD เพิ่มเติม สามารถใช้เครื่องตัดไฟรั่วได้ทั้ง RCBO และ RCCB แนะนำให้ติดตั้งใกล้แผงเมนสวิตช์

ตรวจสอบ
– เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วควรทดสอบการทำงานโดยการกดปุ่มทดสอบ ถ้าก้านสวิตช์ตกลงมาถือว่าทำงานได้ปรกติและควรตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก www.pea.co.th