ความปลอดภัย น้ำท่วม น้ำท่วมบ้าน อุทกภัย เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า

วิธีรับมือการใช้ไฟฟ้า ให้ปลอดภัย ก่อน – หลัง น้ำท่วมบ้าน

Home / เทคนิคเรื่องบ้าน / วิธีรับมือการใช้ไฟฟ้า ให้ปลอดภัย ก่อน – หลัง น้ำท่วมบ้าน

น้ำท่วมบ้าน ถือเป็นอุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไฟฟ้าภายในบ้าน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและควรใส่ใจอีกเช่นเดียวกัน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นวันนี้เรามาดูวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยหากเกิดน้ำท่วมกันดีกว่าค่ะ เริ่มด้วย

ก่อนน้ำท่วม
อันดับแรกก่อนที่น้ำจะท่วมเข้ามาในบริเวณบ้าน ควรรีบย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้น้ำท่วมถึง และปลดเมนสวิตช์ก่อนอพยพเพื่อความปลอดภัย

น้ำท่วมบ้าน

ขณะน้ำท่วม

บ้านชั้นเดียว

-งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและควรย้ายออกจากบ้านให้เร็วที่สุด

บ้านสองชั้น

-ควรมีสวิตช์แยกในแต่ละชั้น และควรปลดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่างเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

-ห้ามใช้ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้ำเข้าถึงโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย

-อย่าสัมผัสสวิตช์และงดใช้ไฟฟ้า ขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ

หลังน้ำท่วม
เมื่อน้ำลด และสถานการณ์ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ พอเข้าบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก่อนที่จะใช้ควรให้ช่างตรวจสอบ แก้ไข ให้มั่นใจเสียก่อนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.pea.co.th