การป้องกัน การใช้งาน ความปลอดภัย บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า

วิธีป้องกัน กระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งาน

Home / เทคนิคเรื่องบ้าน / วิธีป้องกัน กระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งาน

ไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้านถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ต้องไม่ลืมที่จะระมัดระวังในการเรื่องของใช้งาน ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย เรามาดูวิธีการป้องกันอันตรายจาก กระแสไฟฟ้ารั่ว กันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง

กระแสไฟฟ้ารั่ว

1.หากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น คิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานมีไฟรั่ว ทางที่ดีใช้ไขควงเช็คจุดที่สัมผัสก่อน หากพบว่าไม่มีไฟรั่วจึงสามารถจับต้องได้
2.ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีสายดิน กระแสไฟฟ้ารั่วจะไหลไปตามสายดิน ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายได้
3.ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ตัวเครื่องจะป้องกันสำหรับตัดไฟรั่ว เมื่อค่ากระแสไฟถึงเกณฑ์ที่กำหนด
4.เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หากร่างกายของเรามีความเปียกชื้น ไม่ควรจับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
5.ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น หากจำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ยืนบนฉนวน เพื่อความปลอดภัย

ที่มา https://www.pea.co.th