ขยะ แยกขยะ

การ แยกขยะ เรื่องง่ายๆที่เริ่มต้นจากในบ้าน

Home / เทคนิคเรื่องบ้าน / การ แยกขยะ เรื่องง่ายๆที่เริ่มต้นจากในบ้าน

การ แยกขยะ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราทุกคนไม่ควรละเลยหรือมองข้าม ฉะนั้น Decor.mthai จึงไม่รอช้า ขออาสาพาเพื่อนๆ ทุกคนไปชมการแยกประเภทขยะต่างๆ ภายในบ้านกัน

แยกขยะ

1.ขยะย่อยสลายได้ อย่างเช่น เศษอาหาร เปลือกผักและผลไม้ต่างๆ ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งขยะที่ย่อยสลายได้สามารถนำไปผ่านกระบวนการแล้วทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้

2.ขยะรีไซเคิล อย่างเช่น กระดาษ กระป๋องน้ำ ขวดน้ำ แก้ว ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้ เช่น นำขวดน้ำพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้แล้วนำมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้ เป็นต้น

3.ขยะทั่วไป อย่างเช่น ถุงพลาสติก ซองขนม หลอด และอื่นๆ ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มต่อการนำมารีไซเคิล

4.ขยะอันตราย อย่างเช่น หลอดไฟ กระป๋องสี ซึ่งการทิ้งขยะอันตรายควรระมัดระวัง ควรแยกขยะเหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ แล้วนำไปทิ้งขยะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายให้เรียบร้อย

จบไปแล้วกับการแยกขยะในบ้านที่เราได้หยิบมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ