ปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เต้ารับ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ เต้ารับ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

Home / เทคนิคเรื่องบ้าน / ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ เต้ารับ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านอย่างระมัดระวัง ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรละเลยหรือมองข้าม ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เราไปชมข้อควรระวังเกี่ยวกับ เต้ารับ และการใช้งานเต้าเสียบและเต้ารับที่ปลอดภัยกันเลยดีกว่าค่ะ

1.การเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับต้องเสียบให้แน่น และแนบสนิท

2.เต้ารับแบบติดผนังควรขันสกูรให้แน่นเพื่อป้องกันเต้ารับหลุด

3.เด็กเล็กควรป้องกันไม่ให้สัมผัสเต้ารับ

4.เมื่อต้องการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับอย่าดึงที่สายไฟ

5.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดของเต้ารับ เพราะทำให้เกิดความร้อนและอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

เต้ารับ

ที่มา www.pea.co.th