น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียในบ้าน ประหยัดน้ำ สุขภัณฑ์

บำบัดน้ำเสียในบ้าน วิธีหมุนเวียนใช้งานน้ำอย่างคุ้มค่า

Home / เทคนิคเรื่องบ้าน / บำบัดน้ำเสียในบ้าน วิธีหมุนเวียนใช้งานน้ำอย่างคุ้มค่า

จากกระแสความยั่งยืนที่ชวนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความเป็นอยู่ในอนาคต เราๆ เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า น้ำเสียจากการใช้งานในบ้านที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถหมุนเวียนไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ภายในบ้านได้หรือไม่ ทางหนึ่งก็เป็นการประหยัด อีกทางหนึ่งก็เป็นการใช้น้ำให้เกิดคุณค่าสูงสุด

บำบัดน้ำเสียในบ้าน วิธีหมุนเวียนใช้งานน้ำสุดประหยัด

(อ้างอิงเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียคราวก่อนได้จ้า https://decor.mthai.com/home-idea/tips-home-idea/66106.html)
อย่างที่ทราบจากคราวก่อนว่า น้ำเสียจากบ้านเรือนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ำเสียจากห้องครัวที่เจือปนไขมัน และน้ำเสียจากสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำ น้ำเหลือทิ้งจากบ้านยังมีอีกส่วนนั่นคือ น้ำจากรางระบายน้ำฝน

บำบัดน้ำเสียในบ้าน

น้ำฝน น้ำสะอาดจากท้องฟ้า
การหมุนเวียนน้ำฝนมาใช้งานเป็นเรื่องง่ายที่สุดในบรรดาน้ำเหลือใช้ในบ้านทั้งหมด เพราะใช้เพียงการกรองอนุภาคอย่างการกรองเอาฝุ่นผงออกโดยตรงหรือการตกตะกอนสารแขวนลอยต่างๆ ก็ได้น้ำสะอาดเพื่อหมุนเวียนใช้งานชะล้างแล้ว หลายบ้านมีการเก็บกักน้ำฝนจากรางระบายน้ำฝนลงมาตามท่อ สู่ตัวกรองก่อนจะเข้าสู่ถังกักเก็บน้ำฝน น้ำในถังจึงเป็นน้ำสะอาดที่พร้อมสำหรับการใช้งานชะล้างและกิจกรรมนอกบ้าน อย่าง การล้างรถ การฉีดล้างบริเวณบ้าน หรือการรดน้ำต้นไม้

น้ำฝน

หากคุณไม่ได้มีระบบท่อเก็บกักน้ำฝนแบบสำเร็จรูป อาจใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการเก็บน้ำอย่างการเก็บในโอ่งหรือถังทึบแสง ปิดขึงผิวหน้าด้วยการใช้ตะแกรงหรือตาข่ายพลาสติกเพื่อป้องกันใบไม้หรืออนุภาคขนาดใหญ่ที่จะร่วงลงไปในน้ำ เพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้เลย เพราะก็เหมือนกับน้ำฝนจากท้องฟ้าที่รดน้ำตามธรรมชาตินั่นเอง จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินมากมายกับการใช้น้ำประปาสำหรับการรดน้ำต้นไม้

น้ำเสีย

น้ำเสียจากห้องน้ำ กรองแล้วก็พร้อมใช้งาน

ส่วนของน้ำเสียจากห้องน้ำ ได้แก่ น้ำทิ้งจากอ่างล้างมือ และน้ำทิ้งจากการอาบน้ำ ไม่ได้มีการเจือปนของไขมันเหมือนกับน้ำทิ้งจากห้องครัว ก่อนจะเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แต่แทนที่จะส่งน้ำออกไปสู่การระบายท่อน้ำทิ้งของส่วนกลาง ก็สามารถนำน้ำเสียส่วนนี้มาใช้สำหรับกิจกรรมนอกบ้านได้เช่นกัน

หากคุณไม่ได้มีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สิ่งที่ควรกระทำก่อนส่งน้ำเสียออกจากท่อระบายน้ำหลักสู่การหมุนเวียนใช้งาน นั่นคือการใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดแบคทีเรียไม่ให้มีเชื้อโรคเจือปนก่อนนำมาใช้งาน ด้วยการใช้สารคลอรีนซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด หรือสารประกอบคลอรีน โบรมีน โอโซน ฟีนอล เป็นต้น หากแต่การใช้งานสารเคมีเหล่านี้จำเป็นต้องมีการจำกัดปริมาณไม่ใช้มากเกินไปเพื่อป้องกันการตกค้างของสารเคมีในน้ำ

ถังดักไขมัน
น้ำเสียจากห้องครัว หลีกเลี่ยงการหมุนเวียนใช้

เพราะน้ำเสียจากห้องครัวเป็นน้ำที่ส่วนประกอบของไขมันและสิ่งสกปรกจากอาหารจัดว่าเป็นน้ำโสโครก น้ำส่วนนี้ถึงผ่านการกรองหรือบำบัดแล้วก็ยังไม่เหมาะกับการหมุนเวียนใช้งานในบ้านอยู่ดี หลังจากผ่านถังดักไขมันและบ่อพักน้ำแล้ว ก็ส่งต่อสู่ท่อระบายน้ำรวมของชุมชนต่อไป

ประหยัดน้ำ

นอกจากนั้นการช่วยประหยัดน้ำในบ้าน นอกจากการเลือกใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำแล้ว ก็ต้องหมั่นเช็คระบบท่อน้ำว่าไม่มีจุดไหนที่รั่ว สึกหรอ หรือข้อต่อไม่แข็งแรง หากพบต้องรีบทำการซ่อมแซม เพื่อจะได้ไม่เปลืองน้ำโดยใช่เหตุ