ทำงานอยู่บนตึกสูงถ้า เกิดแผ่นดินไหว ทำอย่างไรดี

Home / เทคนิคเรื่องบ้าน / ทำงานอยู่บนตึกสูงถ้า เกิดแผ่นดินไหว ทำอย่างไรดี

แผนการเตรียมการถ้า เกิดแผ่นดินไหว สำหรับสำนักงาน การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์แผ่นดินไหวการเตรียมการด้านความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า, การกักตุนอาหารเป็นสิ่งจำเป็นและที่สำคัญคือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ กับสำนักงานใกล้เคียง

ทำงานอยู่บนตึกสูงถ้า เกิดแผ่นดินไหว ทำอย่างไรดี

เกิดแผ่นดินไหวขอบคุณภาพ : straitstimes

ตรวสอบทั้งด้านในและด้านนอกของสำนักงาน

 • ตรวจสอบความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร และจุดบอดจุดอันตรายต่างๆ
 • สำรวจบริเวณกระจก, ป้ายต่างๆ และกำแพงที่จะถล่ม
 • เตรียมทางหนีออกจากอาคาร กำจัดสิ่งกีดขวางในทางเดินและบันไดฉุกเฉิน
 • จัดวางชั้นหนังสือและอุปกรณสำนักงานไม่ให้เกิดการร่วงหล่นขณะเกิดแผ่นดินไหว
 • ระวังเรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตรายเช่นสารเคมี หรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรม การป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์การผลิตก็เป็นสิ่งสำคัญ
 • เสริมด้านความเเข็งเเรงของลิฟท์และวางแผนรับมือเมื่อเกิดการติดค้างในลิฟท์
 • ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นการสูญหายของข้อมูล
 • ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบเชือกชูชีพรวมทั้งระบบไฟฟ้า
 • แบ่งงานและมอบหมายภาระหน้าที่ในด้านต่างๆ อย่างชัดเจนและวางแผนทั้งเรื่องน้ำและระบบพลังงาน

เสบียงและอุปกรณยามฉุกเฉิน

 • ไฟฉายและถ่าน
 • หมวกกันน็อค
 • ชะแรง, แม่แรง, เลื่อย, พลั่ว
 • อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
 • เชื่อก, บันได
 • บันชีรายชื่อพนักงาน
 • ถุงมือ หน้ากาาก

เสบียงสำหรับการดำรงชีวิต

 • น้ำดื่ม
 • อาหาร, ขนมปังกรอบ
 • กล่องอาหารและอุปกรณทานอาหาร
 • กะโถน

เกิดแผ่นดินไหวขอบคุณภาพ : accuweather.com

9 ข้อที่ควรตระหนักสำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลับบ้านได้

 1. อย่าตื่นตระหนก และควบคุมสถานการณ์
 2. พกวิทยุใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
 3. เขียนแผนที่จากที่ทำงานไปยังบ้าน
 4. เก็บรองเท้าผ้าใบไว้ในล็อคเกอร์
 5. เก็บช็อกโกเเลต และคาราเมลไว้ที่โต๊ะ
 6. ปรึกษากับครอบครัวเรื่องสถานที่นัดพบและวิธีติดต่อ
 7. ตรวจสอบความปลอดภัยของครอบครัว และญาติโดยใช้ศูนย์ฝากข้อความยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
 8. ลองกลับบ้านโดยการเดิน
 9. เตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ให้เหมาะกับสภาพอากาศ

 

 ขอบคุณข้อมูล : thaiembassy.jp