ค่าไฟ ค่าไฟฟ้า

ขึ้นค่าไฟ! พ.ค. นี้แล้ว ทุกครัวเรือน เตรียมรับมือให้ดีนะจ๊ะ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขึ้นค่าไฟ! พ.ค. นี้แล้ว ทุกครัวเรือน เตรียมรับมือให้ดีนะจ๊ะ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกกพ.มีมติให้ปรับ ขึ้นค่าไฟ ฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน พ.ค.-ส.ค.60 อีก 12.52 สตางค์/หน่วย ตามต้นทุนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเอฟทีในงวดใหม่อยู่ที่ -24.77 สตางค์/หน่วย จากเดิมที่อยู่ระดับ -37.29 สตางค์/หน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานจะมีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย ซึ่งไม่นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขึ้นค่าไฟ

กกพ.ปรับขึ้นค่าเอฟที 12.52 สตางค์/หน่วย เป็นการปรับขึ้นในรอบ 2 ปี 7 เดือน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้างวดเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม เพิ่มเป็น 3.50 บาท/หน่วยกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) บอกว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือเอฟที งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เพิ่มขึ้น 12.52 สตางค์/หน่วย ถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 7 เดือนโดยเป็นผลจากราคาก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูง และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้ ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.50 บาท/หน่วย จากเดิม 3.38 บาท/หน่วยทั้งนี้ กกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาและประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าเอฟที ในรอบดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป

คราวนี้จะใช้ไฟแต่ละที ต้องวางแผนกันดีๆ หน่อยล่ะคุณขา