ค่าน้ำ ค่าไฟ ประปา ผู้สูงอายุ เช่าบ้าน ไฟฟ้า

เช็กด่วนสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้านลงทะเบียนครบหรือยัง ?

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เช็กด่วนสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้านลงทะเบียนครบหรือยัง ?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟ 230 บาท / เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รัฐบาลช่วยเหลือลดภาระประชาชนด้วยการให้สิทธิ์ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2561 อย่างเต็มที่ นอกจากเงินปีใหม่ 500 บาทแล้ว ยังช่วยเหลือลดภาระค่าไฟ ในกรณีที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 (ผู้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้าคืนครั้งแรกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562) โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ เดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเขตต่างๆ ของ กฟน., ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กฟน. www.mea.or.th/content/detail/87/4173/ หรือ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://is.gd/KlyQKF โดยเงินคืนงวดแรกจะได้รับเดือน ก.พ. 2562 เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี

ค่าน้ำ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำ 100 บาท / เดือน
นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( เฉพาะคนลงทะเบียน ) ยังได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้น้ำประปาเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด โดยในส่วนการรับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปา เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2561 โดยผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ ลงทะเบียน ณ สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต, เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน รวมทั้งเคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน.สำนักงานใหญ่ หรือ สอบถามได้ที่ โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พิเศษ 12 ธ.ค. 2561 เฉพาะผู้ถือบัตรคนจน อายุ 60 ปีขึ้นไปเตรียมรับค่าเช่าบ้าน 400 บ.
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อายุ 60 ปีขึ้นไปและเช่าบ้านอยู่ รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาทต่อคนต่อเดือน จะเริ่มจ่ายตั้งแต่ 12 ธ.ค.2561 ค่าเดินทางไปรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อคน ตั้งแต่ 21 ธ.ค.2561 ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ตั้งแต่ 18 ก.พ.2562  ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสิทธิ์และการลงทะเบียนได้ที่ http://epayment.go.th