กระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 20 – 26 เม.ย. 62

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การไฟฟ้านครหลวง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 20 – 26 เม.ย. 62

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20-26 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในบางพื้นที่ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

ไฟดับ