ประหยัดค่าไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ไฟฟ้า

Sun Share Project โครงการหมู่บ้าน ประหยัดค่าไฟ สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / Sun Share Project โครงการหมู่บ้าน ประหยัดค่าไฟ สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า

แสงแดดที่แผดเผา ทำงานดี๊ดีในช่วงหน้าร้อนที่ฟ้าเปิดอย่างนี้ จะปล่อยให้สูญเปล่าก็กระไรอยู่ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วย ประหยัดค่าไฟ และยังเป็นวิธีใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ล่าสุด โครงการที่อยู่อาศัย เครือ SC ASSET  ได้จับมือร่วมกับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  ผุดโครงการหมู่บ้าน ประหยัดค่าไฟ สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกิน โดยเรียกโปรเจ็กต์นี้ว่า Sun Share Project

Sun Share Project เป็นโครงการความร่วมมือนำระบบ Solar Roof ติดตั้งที่บ้านลูกค้า และ Sport complex ในโครงการ Neighbourhood Bangkadi ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งพัฒนาโดย BCPG มาใช้ในการบริหารพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าสามารถซื้อ-ขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบ Blockchain แบบอัตโนมัติ ประการสำคัญ คือ ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์โดยตรง นอกจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในกระเป๋าระยะยาว 2 เรื่อง ได้แก่

ประหยัดค่าไฟ

1. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจาก Solar Roof โดยตรง อีกด้านคือ สามารถซื้อพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบ Blockchain ได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งราคาต่อหน่วยไฟฟ้านี้จะถูกกว่าหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าปกติ

2. กรณีลูกค้าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน หรือไม่อยู่บ้าน จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้ผ่านระบบ Blockchain โดยอัตโนมัติ ให้กับบ้าน และ Sport Complex ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ”

นอกจากนี้ในอนาคต SC ASSET และ BCPG จะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเชื่อมต่อกับ BaanRueJai Application อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าให้ทั้งหมด โดยจะเริ่มต้นในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ และมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการพลังงานสะอาดจากโครงการต่างๆ ในอนาคต

สำหรับโครงการ Sun Share Project เองนั้นยังถูกวางศักยภาพโครงการในระยะยาว โดยสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชน (Big Data and Data Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานของพื้นที่สาธารณะ ทั้งส่วนกลาง และ Sport complex ฯลฯ โดยช่วยบริหารจัดการช่วงเวลาและลำดับการใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ของส่วนรวม เพื่อให้การใช้พลังงานของชุมชนมีความคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด