รูปแบบ การจัดโต๊ะ ตั้งเครื่องทองน้อย สักการะ และ ร่วม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Home / เรื่องทั่วไป / รูปแบบ การจัดโต๊ะ ตั้งเครื่องทองน้อย สักการะ และ ร่วม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รูปแบบ การจัดโต๊ะ ตั้งเครื่องทองน้อย สักการะ และ ร่วม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทางสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่เอกสารคำชี้แจงของกระทรวงวัฒนธรรมถึงประเด็นคำถามแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพที่ประชาชนสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ดังนี้

การจัดสถานที่สักการะ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

1. พระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา สามารถใช้ได้ทั้งภาพขาวดำและภาพสี แต่ต้องไม่มีตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองฯ

2. การจัดตั้งโต๊ะหมู่สามารถจัดกลางแจ้งได้ แต่ต้องดูความเหมาะสมและสมพระเกียรติ

3. เทียนที่ใช้ในเครื่องทองน้อย จะใช้เทียนสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้

4. เครื่องทองน้อยไม่ต้องจุด ในกรณีตั้งถวายราชสักการะที่อาคารสถานที่ แต่จะจุดในกรณีประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

5. โต๊ะหมู่ไม่ต้องใช้พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ให้ใช้เป็นพานพุ่มดอกไม้หรือแจกันดอกไม้แทน

ถวายความอาลัย

6. การประกอบพิธีสงฆ์ ใช้สวดมาติกา โดยใช้พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระอภิธรรมใช้พระสงฆ์ 4 รูป

7. การสดับปกรณ์ ต้องมีอาสนะหรือไม่ : การสดับปกรณ์ คือการพิจารณาผ้าบังสุกุล กระทำในกรณีสวดมาติกา นิมนต์พระสวด 10 รูปและสดับปกรณ์ (บังสกุล) 10 รูป

8. กรณีผูกผ้าขาวดำประกอบพิธี ให้ใช้สีดำอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่าง (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

9. การประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ตามบ้านเรือนนั้น จะไม่มีการประดับธงในวาระการเฉลิมฉลองใดๆ

10. ตัวอักษรย่อ ภปร. ในพระบรมฉายาลักษณ์ควรนำออกหรือไม่นั้น หากมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนำออก แต่หากไม่มีไม่ต้องนำมาใส่

ถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9

รูปแบบที่ 1

เครื่องทองน้อย เครื่องทองน้อย

เดิมพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นเครื่องราชสักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ แต่ปัจจุบันใช้ได้ทั่วไป ทั้งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และสามัญชน นิยมใช้ในกรณีต่อไปนี้

– บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

– สักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ หรือพระบรมรูปบูรพมหากษัตริย์

– เคารพศพ อัฐิ หรือรูป ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

– บูชาพระธรรมในพิธีเทศน์

เครื่องประกอบในเครื่องทองน้อย

– เชิงธูป ๑ เชิง สําหรับปักธูปไม้ระกํา

เชิงเทียน ๑ เชิง สําหรับปักเทียน

– กรวยดอกไม้ ๓ กรวย

*** ตั้งรวมอยู่ในพานทอง พานมุก หรือพานแก้ว

รูปแบบที่ 2

การจัดชุดเครื่องทองน้อย

– กรวยดอกไม้ ๓ กรวย อยู่ด้านนอก

– เชิงธูป ปักธูปไม้ระกํา อยู่ด้านซ้ายมือของผู้จัด

– เชิงเทียน อยู่ด้านขวามือของผู้จัด การตั้งและการจุดเครื่องทองน้อยเพื่อบูชา

– จะบูชาสิ่งใดให้ตั้งหันด้านพุ่มดอกไม้ไปทางสิ่งนั้น

วิธีตั้งเครื่องทองน้อย

ให้หันด้านที่เป็นธูปเทียนออกมาด้านนอก คือ หันมาหาผู้จุดบูชา และข้อสำคัญห้ามใช้ธูปเทียนแพแทนเด็ดขาด