พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ชม หลอดยาสีพระทนต์พระราชทาน (ของจริง) พร้อมชม รูปที่มีทุกบ้าน น้อมนำแนวคิด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Home / เรื่องทั่วไป / ชม หลอดยาสีพระทนต์พระราชทาน (ของจริง) พร้อมชม รูปที่มีทุกบ้าน น้อมนำแนวคิด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานบ้านและสวนแฟร์ 2016  ขอน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสร้างสรรค์งานในทุกพื้นที่ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่พระผู้ทรงมีพระคุณสูงสุดต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการเชิญชวนชม “หลอดยาสีพระทนต์พระราชทาน (ของจริง)” ที่บูธสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นไฮไลท์สำคัญส่วนหนึ่งภายในงานบ้านและสวนแฟร์ 2016

บ้านตัวอย่าง

สำหรับบ้านตัวอย่าง น้อมนำแนวคิด ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ พออยู่ พอกิน พอใช้ และมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศและรวมภาพพระราชกรณียกิจ จัดแสดงในธีม “รูปที่มีทุกบ้าน” โดยช่างภาพกลุ่มบ้านและสวน สวนโชว์ น้อมนำแนวคิด “ผักสวนครัว รั้วกินได้” โดยแจกเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมฟังเพลงบรรเลงพระราชนิพนธ์ทุกวัน ตลอดงาน เวิร์คชอป สอนเทคนิคการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คนรุ่นใหม่ทำขึ้นด้วยตัวเองไปติดที่บ้าน ชม “หลอดยาสีพระทนต์พระราชทาน (ของจริง)” ที่บูธสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

king_portrait_baan_lae_suan-117

 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

บ้านตัวอย่าง
บ้านตัวอย่าง
 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ในหลวง รัชกาลที่ 9

1. ชมบ้านตัวอย่าง น้อมนำแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อให้ พออยู่ พอกิน พอใช้ และมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายในบ้านด้วยการเชื่อมโยงทุกพื้นที่ใช้สอยให้เข้ากับธรรมชาติ และรวมภาพพระราชกรณียกิจจัดแสดงในธีม “รูปที่มีทุกบ้าน” โดยช่างภาพกลุ่มบ้านและสวน

ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

รูปที่มีทุกบ้าน

รูปที่มีทุกบ้าน

รูปที่มีทุกบ้านพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานคอมพิวเตอร์
ส.ค.ส.
ส.ค.ส. ฝีพระหัตถ์พระราชทาน

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว
เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

พระองค์ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง ที่ห้องชั้นล่างในพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระองค์ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง ที่ห้องชั้นล่างในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

พระองค์ทรงมีพระเมตตา พระองค์ทรงมีพระเมตตา

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟ

พระมหากษัตริย์ของไทย
พระมหากษัตริย์ของไทย
พระมหากษัตริย์ของไทย
พระมหากษัตริย์ของไทย
พระมหากษัตริย์ของไทย

2. ชมสวนโชว์ “นิทานในสายหมอก” น้อมนำแนวคิด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ผักสวนครัว รั้วกินได้” และก้าวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ สร้างประสบการณ์การชมสวนในรูปแบบใหม่ และแจกเมล็ดพันธุ์ผัก

ผักสวนครัว
ผักสวนครัว

ผักสวนครัว
ผักสวนครัว

3. my home Workshop Fun Space กิจกรรมเวิร์คชอป “รูปที่มีทุกบ้าน” เทคนิคการวาดภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จากศิลปินรับเชิญ

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

new_baanlaesuan_portrait_of_the_king_088
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
new_baanlaesuan_portrait_of_the_king_086
new_baanlaesuan_portrait_of_the_king_087

4. ชม “หลอดยาสีพระทนต์พระราชทาน (ของจริง)” แรงบันดาลใจจากของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำให้ตระหนักคิดและร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้จักประโยชน์คุณค่าของสิ่งแวดล้อม “รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ที่ บูธสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

หลอดยาสีพระทนต์พระราชทาน

หลอดยาสีพระทนต์พระราชทาน

5. “บ้านและสวน Art Gallery” โดย ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ จัดแสดงพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “เก้าด้วยเกล้า” จำนวน 9 พระบรมรูป, สาธิตการพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้พร้อมรับฟรี! ผลงานพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ วันละ 199 ภาพ, ฟรี!บริการสกรีนเสื้อยืด “ลายรูปหัวใจหมายเลข ๙”

พระบรมรูปรัชกาลที่ 9
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9

เมื่อครั้นพระองค์ยังทรงพระเยาว์

เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์

เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9
เมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวชเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวช

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9
เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ทรงดูแลทุกข์สุข ปากท้อง ความเป็นอยู่ของราษฎรทรงดูแลทุกข์สุข ปากท้อง ความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

6. ชม นิทรรศการ “พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และชมพระมหาชนกชุดวิจิตรศิลป์ พร้อมเหรียญพระมหาชนก 3 กษัตริย์ที่หาชมยาก ที่บูธร้านนายอินทร์

พ่อและแม่ของแผ่นดิน
นิทรรศการ
งานบ้านและสวน

new_baanlaesuan_portrait_of_the_king_069
เวิร์คชอป
เวิร์คชอป
เวิร์คชอป
เวิร์คชอป

ภายในงานประกอบด้วยสินค้าแต่งบ้าน แต่งสวน ครบครันกว่า 2,700 บูธ พร้อมพบกับกิจกรรมคุณภาพอีกมากมาย งานบ้านและสวนแฟร์ 2016  จัดขึ้นระหว่าง 29 ต.ค. – 6 พ.ย. 59 ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดให้เข้าชม เวลา 9.30 – 21.00 น.

ภาพโดย Covinus