ประตู สถาปัตยกรรม

ย้อนรอยวิถีไทย รู้จัก ชื่อ ประตูพระบรมมหาราชวัง แล้วจะรู้ว่า คนไทยช่างคิด!

Home / เรื่องทั่วไป / ย้อนรอยวิถีไทย รู้จัก ชื่อ ประตูพระบรมมหาราชวัง แล้วจะรู้ว่า คนไทยช่างคิด!

นับแต่โบราณกาลมา บรรพบุรุษไทยเรานั้นช่างคิดประดิดประดอยในด้านวิถีความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จะยิ่งวิจิตรบรรจงเป็นพิเศษ ดังนั้นชื่อของ ประตูพระบรมมหาราชวัง ย่อมไม่ธรรมดา มาทำความรู้จักชื่อของ 12 ประตูใหญ่ อันเป็นประตูชั้นนอกตามแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังที่นอกจากจะมีชื่อคล้องจองกันทั้ง 12 ประตู แล้ว เวลาอ่านย้อนจากประตูสุดท้ายมาบรรจบประตูแรก และสลับอ่านชื่อจากหลังมาหน้าจะคล้องจองกันอย่างไพเราะเพราะพริ้ง เจ้าบทเจ้ากลอนกันขนาดไหน

ประตูพระบรมมหาราชวัง

1. ประตูวิมานเทเวศร์ อยู่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นประตูสำคัญในรัชสมัยนั้น เพราะเป็นทางอัญเชิญพระราชสาสน์จากประเทศต่าง ๆ แห่เข้ามาทางประตูวิมานเทเวศร์ ผ่านหน้าศาลาลูกขุนในเลี้ยวเข้าประตูพิมานไชยศรีไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
2. ประตูวิเศษไชยศรี เป็นประตูสำคัญเพราะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระมหามณเฑียร ปัจจุบันประตูวิเศษไชยศรีเป็นประตูทางเข้าออกพระบรมมหาราชวังที่สำคัญที่สุด
3. ประตูมณีนพรัตน์ เปิดใช้เมื่อมีการเชิญพระบรมศพออกมาตั้งที่พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ใช้เป็นประตูฉนวนให้ฝ่ายในออกไปงานพระเมรุ และรื้อฉนวนออกเมื่อเสร็จงานพร้อมทั้งปิดประตูนี้ด้วย ประตูนี้จึงปิดตลอดเวลา (มีชื่อสามัญว่า ประตูฉนวนวัดพระแก้ว)
4. ประตูสวัสดิโสภา ตั้งอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหม เป็นประตูเชื่อมไปวัดพระแก้ว (มีชื่อสามัญว่า ประตูทอง เพราะเป็นทางผ่านสำหรับประชาชนที่จะไปปิดทองคำเปลวบูชาพระแก้วมรกต)
5. ประตูเทวาพิทักษ์ ตั้งอยู่ตรงกับถนนสราญรมย์
6. ประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวังสราญรมย์
7. ประตูวิจิตรบรรจง อยู่ตรงข้ามกับวัดพระเชตุพนฯ
8. ประตูอนงคารักษ์ มีชื่อสามัญว่า ประตูผีชั้นนอก ถัดเข้ามาด้านในเป็น ประตูกัลยาวดี มีชื่อสามัญว่า ประตูผีชั้นใน
9. ประตูพิทักษ์บวร อยู่ทางด้านทิศใต้ ตรงกับถนนมหาราช มีชื่อสามัญว่า ประตูแดงท้ายสนม เพราะทาสีแดง ตั้งอยู่ริมตลาดชื่อท้ายสนม
10. ประตูสุนทรทิศา อยู่ทางด้านทิศเหนือ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประตูด้านสกัดทางเหนือ
11. ประตูเทวาภิรมย์ อยู่ทางด้านทิศตะวันตก มีชื่อสามัญว่า ประตูท่าขุนนางหน้าโรงทาน
12. ประตูอุดมสุดารักษ์ อยู่ทางด้านทิศตะวันตก เป็นประตูฉนวนออกทางตรงพระที่นั่งที่ท่าราชวรดิฐ มีชื่อสามัญว่า ประตูดิน

ประตูวัง

และเมื่ออ่านหลังย้อนขึ้น โดยอ่านสลับชื่อหน้าหลัง เรียงลำดับดังนี้

12. สุดารักษ์-อุดม
11.ภิรมย์-เทวา
10.ทิศา-สุนทร
9.บวร-พิทักษ์
8.คารักษ์-อนง
7.บรรจง-วิจิตร
6.ไชยสิทธิ์-ศักดิ์
5.พิทักษ์-เทวา
4.โสภา-สวัสดิ
3.นพรัตน์-มณี
2.ไชยศรี-วิเศษ
1.เทเวศร์-วิมาน

นี่คือ หนึ่งในอัจฉริยะทางภูมิปัญญาไทยอันน่าทึ่งโดยแท้ หากมีโอกาสได้ไปเยือนพระบรมมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้วครั้งหน้า อย่าลืมไปเดินชม สถาปัตยกรรม สังเกตชื่อประตู – ป้อมต่างๆ รอบพระบรมมหาราชวังกันดูนะคะ