ที่อยู่อาศัย ปลูกผัก มลพิษ สวนเกษตรอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้มีแค่ในรั้วบ้านเรียนรู้จาก ชุมชนต้นแบบ เกาะหมากโลว์คาร์บอน

Home / เรื่องทั่วไป / คุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้มีแค่ในรั้วบ้านเรียนรู้จาก ชุมชนต้นแบบ เกาะหมากโลว์คาร์บอน

สิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นได้เฉพาะภายใน รั้วบ้าน ที่เราอยู่อาศัย ลองนึกภาพตามนะคะว่าคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นขนาดไหน หากแต่ชุมชนที่เราอยู่อาศัยร่วมมือร่วมใจ ทำให้ที่อยู่ของเราสะอาดสะอ้าน ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานสืบต่อไป อย่างเช่น ชุมชนต้นแบบ  เกาะหมาก จ.ตราด ที่ประกาศตัวว่า “เกาะหมากโลว์คาร์บอน” โดยที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ให้ความร่วมมือ ที่จะลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งมีผลร้ายทั้งต่อโมเลกุลเลือดในร่างกายมนุษย์เอง และ ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก นำไปสู่ภาวะโลกร้อนที่เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จึงทำให้เกิดการจัดทำ “ธรรมนูญเกาะหมาก” ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้งฝ่ายชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ที่จะร่วมกันปฏิบัติ

ชุมชนต้นแบบ
กิจกรรม Trash Hero เก็บขยะชายหาด ทุกวันเสาร์

 

สำหรับข้อตกลงธรรมนูญเกาะหมาก 8 ข้อ เพื่อเน้นย้ำความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เกาะหมาก โลว์คาร์ลอน เดสติเนชั่น” ให้ทราบโดยทั่วกันทั้งในและนอกพื้นที่ ประกอบด้วย

1. ไม่สนับสนุนให้เรือเฟอรี่นำยานพาหนะของนักท่องเที่ยวข้ามมายังเกาะหมาก
2. รถจักรยานยนต์ให้เช่าต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนห้องพักบนเกาะหมาก
3. ไม่สนับสนุนการใช้วัสดุจากโฟม หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อใส่อาหาร
4. ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ของเหลือรับประทานลงในที่สาธารณะ และแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด
5. ไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมีที่มีสารตกค้างสูง
6. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวน หรือเป็นการเดือดร้อน ในเวลา 22.00 น. – 07.00 น.
7. ไม่สนับสนุนกีฬาทางบกและทางทะเลที่ใช้เครื่องยนต์ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน
8. ห้ามนำ ห้ามเสพ ห้ามจำหน่ายสารเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดบนเกาะ

เกาะหมากโลว์คาร์บอน
รณรงค์การใช้จักรยาน ลดปริมาณก๊าซคาร์บอน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้จักรยานสำหรับเดินทางในเกาะหมาก อพท. จึงช่วยสนับสนุนจักรยานจำนวน 100 คัน มอบให้แก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการรถจักรยานได้ 2 แบบ คือ ฟรี และเสียค่าเช่าในอัตราสูงสุดไม่เกินคันละ 50 บาทต่อวัน นอกจากลดการใช้เครื่องยนต์แล้ว ชุมชนและผู้ประกอบการบนเกาะหมาก ยังมีกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาด ร่วมกับ อบต. และนักท่องเที่ยวทุกวันเสาร์ ภายใต้ชื่อ Trash Hero รวมถึงช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนบนเกาะและนักท่องเที่ยว

ปล่อยเต่า
ปล่อยเต่า ที่ได้รับการรักษาจากการติดอวน
สวนเกษตรอินทรีย์
สวนเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ บนเกาะหมากยังมีสวนเกษตรอินทรีย์ โดยเกาะหมากรีสอร์ท เป็นผู้ริเริ่มทำเกษตรอินทรีย์ในที่ดินของตนเอง ตั้งใจที่จะลดการนำเข้าพืชผักจากฝั่ง เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ อาทิ ผักสลัด พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว กะเพรา กล้วย มะละกอ มะพร้าว ฯลฯ แล้วนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประกอบอาหารให้กับลูกค้าของรีสอร์ท หากมีเหลือก็จำหน่ายให้กับรีสอร์ทหรือร้านอาหารอื่นๆ ในราคายุติธรรม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะหมากจึงได้รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่สด สะอาด ปราศจากสารพิษ และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นและทำกิจกรรม เช่น เก็บไข่ เก็บผัก ปลูกข้าว ทำอาหารจากพืชผัก เป็นต้น

สวนเกษตรอินทรีย์
สวนเกษตรอินทรีย์
สวนมะพร้าวออแกนิก
สวนมะพร้าวออแกนิก

และยังมี สวนมะพร้าวออแกนิก เนื่องจากเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราดมาตั้งแต่สมัยก่อนจวบจนทุกวันนี้ ปัจจุบันมีสวนมะพร้าวออแกนิก ไม่ใช้สารเคมี และนำมาทำเป็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็น โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้การสอยมะพร้าว ปอกมะพร้าว และปลูกมะพร้าว จากคนท้องถิ่นอีกด้วย นับเป็นความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยือน ที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสภาวะชุมชนน่าอยู่ ตามฉบับของชุมชนต้นแบบที่แต่ละชุมชนน่านำมาเป็นแบบอย่างสำหรับการรักษาสภาวะแวดล้อมในชุมชน หมู่บ้าน คอนโด หอพัก หรือ บ้านเรือนอย่างยั่งยืน