คอนกรีต ผนัง พื้นที่ สัดส่วน อิฐ

ความสำคัญของ ผนัง เกราะกันภัยให้กับสมาชิกทุกคนในบ้าน

Home / เรื่องทั่วไป / ความสำคัญของ ผนัง เกราะกันภัยให้กับสมาชิกทุกคนในบ้าน

ผนัง องค์ประกอบสำคัญอีกหนึ่งส่วนของบ้าน ที่เปรียบเสมือนเป็นเกราะ ช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนในบ้าน แถมยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ช่วยแบ่งสัดส่วนให้ห้องต่างๆ ภายในบ้านนั้นดูลงตัวและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผนัง

ผนัง (Wall) เกราะป้องกันภัย

ผนังเป็นโครงสร้างของอาคารในแนวตั้งมีทั้งผนังภายนอกและผนังภายใน ผนังภายนอกทำหน้าที่ป้องกันแสงแดด ความร้อน ฝนและกระแสลม ส่วนผนังภายในทำหน้าที่สำหรับแบ่งพื้นที่ภายในอาคารให้เป็นสัดส่วนเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย เช่น แบ่งเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่นและครัว เป็นต้น

ห้อง

อย่างไรก็ตามนอกจากจะแบ่งเป็นผนังภายนอก ผนังภายในแล้ว ผนังยังแบ่งประเภทตามลักษณะของการรับน้ำหนักคือผนังรับน้ำหนัก (Load-bearing wall or Bearing wall) เป็นผนังที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักส่วนที่อยู่ด้านบน เช่น ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวผนังจะทำหน้าที่รับน้ำหนักหลังคา ถ้าเป็นบ้านสองชั้น ผนังรับน้ำหนักก็จะทำหน้าที่รับน้ำหนักพื้นชั้นบน วัสดุที่ใช้ทำผนังรับน้ำหนักโดยทั่วๆ ไป ได้แก่ คอนกรีตหรืออิฐ

ห้องรับประทานอาหาร

ผนังไม่รับน้ำหนัก (Non load-bearing wall or Nonbearing wall) เป็นผนังในส่วนที่ไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนักแต่จะมีเสาและคานทำหน้าที่รับน้ำหนักแทน วัสดุที่ใช้ทำผนังไม่รับน้ำหนักก็มีหลายชนิด เช่น อิฐ ไม้ หรือ กระจก

ประตู

Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

ที่มา นิตยสาร บ้านสุขใจ