ชุมชน ระเบียง สถาปัตยกรรม เพื่อนบ้าน

ระเบียงเชื่อมต่อ สถาปัตยกรรมขจัดความเหงาเชื่อมสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

Home / เรื่องทั่วไป / ระเบียงเชื่อมต่อ สถาปัตยกรรมขจัดความเหงาเชื่อมสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

ระบบสังคมเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ มีพื้นที่ส่วนตัวสูงทำให้ผู้คนต่างโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่กันมากขึ้น  และนี่คืออีกมิติใหม่สำหรับการสร้างระบบ ระเบียงเชื่อมต่อ แบบ Modular เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน ในโครงการ Social Balconies ซึ่งได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ Edwin Van Capelleveen ผู้ซึ่งพึ่งจบการศึกษามาจากสถาบันการออกแบบ Eindhoven

ระเบียงเชื่อมต่อ

ซึ่งแนวคิดในการสร้างสรรค์ระเบียงนี้ จะแสดงถึงการผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตส่วนตัวและการอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างแปลกใหม่ เป็นวิธีนำเสนอที่ละเอียดอ่อนสำหรับการนำการเชื่อมโยงทางสังคมมาใช้ในหมู่ผู้คนจำนวนมาก ด้วยระเบียงเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีการใช้งานมากมายไปกว่าการซักผ้าหรือนั่งเล่น ทำให้ผู้ออกแบบคิดว่าระเบียง น่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่า เมื่อถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาความโดดเดี่ยวทางสังคมในเมือง

อพาร์ทเม้นต์

โดยระบบของระเบียง จะเป็นการเชื่อมต่อ ยึดติดไปยังระเบียงที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพื่อเปลี่ยนการใช้พื้นที่แบบเดิม สู่วัตถุประสงค์ใหม่ให้มากขึ้น คือการสร้างปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและสร้างกิจกรรมภายในชุมชนขึ้นมา โดยสามารถเชื่อมต่อระเบียงได้ในรูปแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้นเดียวกันหรือข้ามขึ้นลงห่างกันไปก็ตาม ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อโครงสร้างทางสังคมและชุมชนและ Social Balconies ยังจะกลายเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตึกหรืออพาร์ทเม้นต์ที่มีสีสัน และน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าทีเดียวนะคะ

ที่มา www.dezeen.com