งานสถาปนิก สถาปัตยกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่อง งานสถาปนิก 62 มามุงสถาปัตยกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Home / เรื่องทั่วไป / ส่อง งานสถาปนิก 62 มามุงสถาปัตยกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี! งานสถาปนิก ’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” สุดยอดงานแสดงสถาปัตยกรรมแห่งอาเซียน ชูแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

งานสถาปนิกเป็นงานจัดแสดงสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้าง ริเริ่มโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 33 วัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของวิชาชีพสถาปัตยกรรม งานสถาปนิกจึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างสถาปนิกกับประชาชน มุ่งหวังที่สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกและคนในสังคม

และที่มาคอนเซ็ปท์งานสถาปนิก’62 ในปีนี้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคน สังคม และเศรษฐกิจ เป็นเรื่องสำคัญทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยตรง ทางคณะกรรมการจัดงานสถาปนิกปีนี้ จึงกำหนดให้แนวคิดการจัดงานคือ “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นำเสนอการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

นับเป็นครั้งแรกของงานสถาปนิกที่นำเสนอ “ประสบการณ์สีเขียว” (Green Experience) ผ่านการออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ในทุกรายละเอียด เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง คำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ การบริหารจัดการพลังงานและการออกแบบแสงสว่าง รวมถึงจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้แสดงสินค้าที่ออกแบบบูธด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

terra architecture

พื้นที่การจัดงานกว่า 75,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนผู้แสดงสินค้าที่รวมแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก และส่วนพื้นที่กิจกรรมของสมาคสถาปนิกฯ ขนาดประมาณ 5,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยนิทรรศการธีมงาน (Thematic Exhibitions) อาทิ นิทรรศการ “Green Building Showcase” การออกแบบอาคารสีเขียวจากนักออกแบบชั้นนำของเอเชีย นิทรรศการ “ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน” นำเสนอนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต นิทรรศการ “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” นิทรรศการ “Innovative Green Products” รวมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ “ASA Member” จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ผสมผสานเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมสัมมนา “ASA Seminar” ภายใต้ธีม ธาตุ 4+1 : ดิน น้ำ ลม ไฟ และมนุษย์ ซึ่งมีหัวข้อสัมนาหลากหลาย อาทิ สถาปัตยกรรมหายใจได้ เมืองอัจฉริยะ เรื่องของแสงกับเมืองใหญ่ รวมถึงสวนสาธารณะในฐานะพื้นที่สีเขียวของทุกคน

นิทรรศการแบบอาคารจำลอง ด้วยระบบ AR

งานสถาปนิกไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายแค่กลุ่มสถาปนิกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มคนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงประชาชนทั่วไป ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการจัดแสดงที่ให้ความรู้และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ เวิร์กชอป ‘Scrab Lab’ เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นงานดีไซน์สำหรับผู้ที่สนใจไลฟ์สไตล์แบบรักษ์โลก ‘หมอบ้านอาษา’ บริการให้คําปรึกษาการออกแบบและก่อสร้างกับประชาชนทั่วไป โดยปีนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาให้คำแนะนำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาศรม อมก๋อย สถาปัตยกรรมกรีน อยู่ ดี

อาศรม อมก๋อย โรงเรียนบนดอยในป่าใหญ่ แห่งลุ่มแม่น้ำปิง  จัดเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม กรีน อยู่ ดี

  1. ออกแบบระแนงไม้ไผ่ ป้องกันลมหนาว แดด ฝุ่น ซึ่งระแนงสามารถถอดออกได้
  2. ออกแบบห้องเรียนต้นไม้ เป็นลานกิจกรรมเพื่อเรียน ศิลปะ ดนตรี
  3. ออกแบบเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์
  4.  Mass model Living Green  เป็นวัสดุเหลือใช้ ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

อาศรม อมก๋อย

อาศรม อมก๋อย โรงเรียนบนดอย ออกแบบขึ้นอย่างเรียบง่ายตามบริบทของกรอบแนวคิดระหว่างครู ช่าง ชาวบ้าน ทีมอาสาและสถาปนิกด้วยเจตนารมณ์เดียวกันที่จะออกแบบโรงเรียนเพื่อชีวิตและโอกาสซึ่งรูปแบบต้องไม่ผิดแปลก สิ้นเปลือง ตอบสนองการใช้สอยได้ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยออกแบบตามแนวความคิดให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นำวัสดุธรรมชาติมามีส่วนร่วมในการออกแบบให้สอดคล้อง กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในป่าใหญ่

โซล่าเซลล์

อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือ ASA Forum 2019 งานสัมมนาสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ โดยปีนี้มีสถาปนิกจากบริษัทระดับโลกมาร่วมบรรยายบนเวทีอย่างคับคั่ง เช่น Foster + Parners, Bjarke Ingels Group (BIG), MVRDV, Atelier Ten และสถาปนิกไทยที่กำลังมาแรงอย่าง Eco Architect และ Stu/D/O Architects”

แนวความคิดในการจัดงาน สถาปนิก’62
กรีน อยู่ ดี : LIVING GREEN
คือ ลักษณะความเป็นอยู่ ณ สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมและเมือง ซึ่งได้รับการดูแล โดยเริ่มจากกระบวนการออกแบบ วางผัง การใช้วัสดุและการก่อสร้างรวมถึงการใช้งาน การบำรุงรักษา การปรับปรุง และ / หรือ การจัดการเมื่อหมดอายุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน นำไปสู่ “กรีน อยู่ ดี : LIVING GREEN ” ในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก มาร่วมกันค้นหา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมชุมชน และ เมืองด้านบวก ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ได้ในงานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : LIVING GREEN ”

งานสถาปนิก ’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” จัดตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน และไฮไลต์ที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์ www.asaexpo.org หรือดาวน์โหลด แอพลิเคชั่น ASA ได้จากทั้ง Play Store และ App Store #Architect19 #ArchitectExpo #LivingGreen