ค่าก่อสร้าง งบสร้างบ้าน ผู้รับเหมา วัสดุก่อสร้าง สถาปนิก

อยากรู้ งบสร้างบ้าน ลองเทียบกับราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารปี 2562 กัน

Home / เรื่องทั่วไป / อยากรู้ งบสร้างบ้าน ลองเทียบกับราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารปี 2562 กัน

การจะสร้างบ้านสักหลัง ปัจจัยสำคัญที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คือ งบสร้างบ้าน ที่จัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่จะกำหนดทิศทางและรูปแบบของบ้านเราว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร รวมไปถึงกำหนดคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง และ ฝีมือแรงงาน ที่จะออกแบบก่อสร้างบ้านให้เราอีกด้วย ทำให้เจ้าของบ้านมักจะไม่รู้ว่าจะกำหนด งบสร้างบ้าน ของตัวเองเท่าไหร่ดี บ้างก็อาจมีตัวเลขตั้งไว้ในใจแล้ว ให้สถาปนิกหรือผู้รับเหมาประเมินมาให้ดูก่อน หากใกล้เคียงตัวเลขที่ตั้งไว้ในใจอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ตกลงใจกันได้ไม่ยาก แต่ในฐานะเจ้าของบ้าน มักจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดที่มาที่ไปว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นมีรายละเอียดลึกๆ อะไร อย่างไรบ้าง Decor.MThai จึงขอมาแจกแจงให้เข้าใจ และ รู้วิธีดีลกับผู้รับเหมากันค่ะ

ประเมินและควบคุม งบสร้างบ้าน ด้วยตัวเอง 

ปัจจุบัน ตามมาตรฐานงานออกแบบก่อสร้างบ้านใหม่ ต้องมีการจัดทำเอกสารถอดแบบประมาณราคามาควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
– ถอดแบบ คือ ประมาณการปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้างตามแบบบ้าน คำนวณโดย สถาปนิกผู้ออกแบบ
– ประมาณราคา คือ ประมาณการค่าก่อสร้างบ้าน ซึ่งประกอบด้วย ค่าของ (ขึ้นอยู่กับปริมาณวัสดุ), ค่าแรงงาน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความยาก – ง่ายของงานก่อสร้าง) และค่าดำเนินการรวมกำไรของผู้รับเหมา

การประมาณราคานั้นเป็นงานของผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาแต่ละรายก็จะมีอัตราค่าก่อสร้างแตกต่างกันไป

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ค่าก่อสร้างบ้านของเรานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม ?

ในฐานะเจ้าของบ้านแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างบ้านจากผู้รับเหมาแต่ละราย ร่วมกับความเห็นจากสถาปนิกที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้าง ก็จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังไม่รู้เกณฑ์ราคาค่าก่อสร้างในท้องตลาดอยู่ดี

อีกวิธีในการสืบราคากลางในท้องตลาด คือ การส่งแบบก่อสร้างบ้านให้กับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างขึ้นมาใช้เป็นเกณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาจากผู้รับเหมาซึ่งแนวทางนี้จะทำให้ทราบได้ว่าราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมานั้นสูงหรือต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างในท้องตลาดมาก – น้อยเพียงใด แต่ก็อย่ากังวลเรื่องงบประมาณมากเกินไปจนลืมใส่ใจคุณภาพของวัสดุและฝีมืองานก่อสร้างของช่างอันจะส่งผลต่องานก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพดีอีกด้วย

นอกจากนี้เจ้าของบ้านเอง ควรใส่ใจสอบถามรายละเอียดเนื้องานก่อสร้างให้มากที่สุด โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เราเองในฐานะเจ้าของบ้านมีสิทธิ์เลือกวัสดุก่อสร้างร่วมกับสถาปนิกก่อนจะระบุใช้ลงในแบบบ้าน และควรแสดงรายละเอียด ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาด ของวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจนตั้งแต่ในแบบ รวมทั้งควรจัดให้มีการทำเอกสารถอดแบบประมาณราคาที่เป็นกลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาจากผู้รับเหมา วิธีนี้จะช่วยตรวจสอบและควบคุมงบสร้างบ้านได้ด้วยตัวเราเองเป็นอย่างดีเลยค่ะ

ตกแต่งภายใน

แต่การจะสร้างบ้านสักหลังก็ยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ ซึ่งนอกจาก ค่าก่อสร้างบ้านแล้ว เรายังต้องเจียดแบ่งงบไว้สำหรับค่างานตกแต่งภายใน และค่าสิ่งก่อสร้างรอบบริเวณบ้านอีกด้วย ซึ่งงบในส่วนนี้จะมากน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้ ขนาดพื้นที่ ความพอใจและสไตล์ของแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายที่แตกต่าง ซึ่งก็คือ สถานที่ก่อสร้าง หากอยู่ในบริเวณพื้นที่หรือจังหวัดที่ต่างกัน การเข้าถึงและความยาก – ง่ายในการขนส่งก็ต่างกัน วัสดุก่อสร้างก็มีผลเช่นกัน วัตถุดิบต่างกัน ยี่ห้อต่าง ลวดลายต่าง ราคาก็จะแตกต่างกันไป

นอกจากนี้ยังต้องดูผู้รับสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาทั่วไปราคาจะแตกต่างกัน การจะเลือกควรตัดสินใจจากประสบการณ์ในการทำงาน ฝีมือ รวมถึงความละเอียดประณีตและความครบถ้วนสมบูรณ์แบบองค์รวม ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพผลงานที่จะออกมาเป็นบ้านของเรา

จะเห็นว่างบประมาณที่ต้องเตรียมนั้นจะแปรผันแตกต่างไปตามแต่ละปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ขนาดพื้นที่ใช้สอย รูปแบบและความซับซ้อนของบ้าน วัสดุที่เลือกใช้ รวมถึงสไตล์ความชอบของแต่ละคน เราจึงควรรวบรวมข้อมูล รายละเอียดความต้องการเบื้องต้น รวมถึงจัดสรรงบประมาณที่มีเพื่อให้ได้บ้านที่ตรงใจมากที่สุด

และเพื่อเจ้าของบ้านได้พอมีเกณฑ์ในการประเมินงบสร้างบ้านสำหรับตัวเอง แอดจึงนำ ตารางราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562 (มี.ค. 2562) จาก มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) มาฝากกันค่ะ

 

 

ที่มาภาพจาก มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)