การประปานครหลวง น้ำประปา น้ำไม่ไหล เบอร์ประปา เบอร์โทรศัพท์

รวม เบอร์ประปา พื้นที่กทม.และปริมณฑลติดต่อการประปานครหลวง

Home / เรื่องทั่วไป / รวม เบอร์ประปา พื้นที่กทม.และปริมณฑลติดต่อการประปานครหลวง

ปัญหาเรื่องน้ำ เรื่องไฟฟ้า ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ภายในบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย โดยเฉพาะเรื่องน้ำประปานี่คือปัญหาใหญ่ทีเดียว Decor.MThai จึงรวบรวม เบอร์ประปา สำหรับแต่ละพื้นที่มาฝาก และเพื่อให้อ่านง่าย สบายตา แอดจึงขอแยกเนื้อหาระหว่างเบอร์โทรศัพท์ของการประปานครหลวงกับการประปาส่วนภูมิภาคออกจากกันนะคะ

เบอร์ประปา สำหรับพื้นที่กทม.และปริมณฑล

เบอร์ประปา

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แจ้งปัญหาน้ำไม่ไหล 1662 หรือ 0-2552-5307
เบอร์โทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ 1125
เบอร์โทรศัพท์การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่(ประชาชื่น) 0-2504-0123
เบอร์โทรศัพท์ตากสิน  0-2427-6000
เบอร์โทรศัพท์ทุ่งมหาเมฆ  0-2286-0174-5
เบอร์โทรศัพท์นนทบุรี  0-2589-0035-8
เบอร์โทรศัพท์บางกอกน้อย  0-2449-0011
เบอร์โทรศัพท์บางเขน   0-2552-1550-4
เบอร์โทรศัพท์บางบัวทอง   0-2571-3982-7
เบอร์โทรศัพท์ประชาชื่น   0-2585-7444
เบอร์โทรศัพท์พญาไท   0-2537-8225
เบอร์โทรศัพท์พระโขนง  0-2331-0031-2
เบอร์โทรศัพท์ภาษีเจริญ  0-2455-0055
เบอร์โทรศัพท์มีนบุรี    0-2543-6500
เบอร์โทรศัพท์แม้นศรี   0-2298-6700-24
เบอร์โทรศัพท์ลาดพร้าว   0-2934-4432-6
เบอร์โทรศัพท์สมุทรปราการ   0-2384-1411-2
เบอร์โทรศัพท์สุขุมวิท    0-2331-0028-30

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pwa.co.th