การประปาส่วนภูมิภาค น้ำประปา น้ำไม่ไหล เบอร์ประปา เบอร์โทรศัพท์

รวม เบอร์ประปา แต่ละจังหวัดสำหรับติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

Home / เรื่องทั่วไป / รวม เบอร์ประปา แต่ละจังหวัดสำหรับติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

ปัญหาเรื่องน้ำ เรื่องไฟฟ้า ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ภายในบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย โดยเฉพาะเรื่องน้ำประปานี่คือปัญหาใหญ่ทีเดียว Decor.MThai จึงรวบรวม เบอร์ประปา สำหรับแต่ละพื้นที่มาฝาก และเพื่อให้อ่านง่าย สบายตา แอดจึงขอแยกเนื้อหาระหว่างเบอร์โทรศัพท์ของการประปานครหลวงกับการประปาส่วนภูมิภาคออกจากกันนะคะ

เบอร์ประปา ส่วนภูมิภาค

เบอร์ประปา

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แจ้งปัญหาน้ำไม่ไหล 1662   และ  0-2552-5307
เบอร์โทรศัพท์สหภาพแรงงานกปภ. 0-2551-8012    และ 0-2551-1902

เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)  สาขาเชียงใหม่  0-5325-2155  , 0-5323-3479-80 ,0-5323-3477
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด 0-5346-1066
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง 0-5333-1755
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 0-5329-0004 ต่อ 31
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง 0-5347-1295
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง   0-5345-1123
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน  0-5369-5470
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง   0-5368-1368
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน   0-5351-1072
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง   0-5398-0292
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง    0-5421-7157
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา   0-5428-1388
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน     0-5429-1598
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่   0-5451-1185
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย   0-5461-3379
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง  0-5464-8358
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน   0-5471-0578
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา  0-5479-9010
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา  0-5443-1090
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน  0-5445-9226
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  0-5371-1655
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน   0-5372-1518
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง   0-5379-5666
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ  0-5379-1438
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย  0-5373-1010
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน   0-5427-9145
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง   0-5334-2093
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  0-5625-5456
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก   0-5624-9089
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว   0-5627-1432
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี   0-5634-1276
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท   0-5641-1213
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี    0-5653-1344
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร   0-5571-1373 ต่อ 12
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี   055-563-001 , 055-544-540
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   0-3745-4004
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสสาขาแม่สอด   0-7334-9002
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย   0-5561-1023
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม  0-5565-9190
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง  0-5568-1330
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก   0-5564-1555
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย   0-5567-1238
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์    0-5540-3631
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก   0-5531-2765 และ  0-5531-2765
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย   0-5538-9084
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร   0-5699-0975 ถึง 7
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก   0-5663-3497
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน   0-5662-1210
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์   0-5671-1310
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก   0-5670-1198
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน  0-5676-1227
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่  0-5678-1598
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี  0-5692-8182

เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น  0-4322-8312
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่  0-4327-2202
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ  0-4331-1211
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง  0-4344-1177
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท  0-4328-6209
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน  0-4325-1397
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ  0-4329-4838
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล   0-4341-4207
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์  0-4381-1611
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์  0-4385-1323
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ   0-4386-1133
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม   0-4371-3545
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย   0-4379-1566
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ   0-4481-1890
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ   0-4488-2677
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส  0-4485-1300
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง  0-4487-2115
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว   0-4486-1353
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด  0-4351-1513
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง  0-4357-1167
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ  0-4358-1350
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์  0-4412-7105
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี   0-4224-7974
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี  0-4233-1240
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ   0-4228-1407
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง   0-4227-1557
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  0-4231-1379
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย   0-4281-1611
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน  0-4284-1033
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย   0-4289-1357
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง   0-4284-1033
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย   0-4241-1145
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ   0-4249-1186
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่  0-4245-1987
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย   0-4247-1029
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร   0-4271-1413
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน   0-4272-1993
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน   0-4277-1350
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  0-4251-1409
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม  0-4254-1154
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง   0-4259-1242
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม   0-4259-9240

เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี  0-3827-4865 ถึง 6
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง  0-3844-3710
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 0-3846-1042  และ 0-3846-2973
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา  0-3831-1131
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง  0-3835-4507 ถึง 8

เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา  0-3822-2461 ถึง 4
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา  0-3851-1133
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง0-3853-8339  ต่อ 103
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า  0-3854-1153
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม   0-3855-1151
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง   0-3861-1116
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง  0-3860-2008
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์   0-3866-1244
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี   0-3931-1126
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง    0-3944-1660
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด    0-3952-0416
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่   0-3958-1009
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว   0-3724-2705
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร    0-3726-1405
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ   0-3723-1133
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี   0-3721-3619
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี   0-3728-1934
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี   0-4524-3910
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร   0-4544-1003
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม   0-4536-1151
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ   0-4549-1202
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 045-451007  และ 045-451077
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  0-4571-1540 ถึง 1
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา   045-781353
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย   0-4579-9101
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์   0-4461-1597
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก  0-4468-0070
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ  0-4466-1158
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง  0-4463-1135
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย  0-4465-6019
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์  0-4451-1319 ต่อ  102
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ  0-4456-1287
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี   0-4459-9210
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  0-4561-1475  และ 0-4561-4277 ต่อ 109
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ 0-4566-1455  และ 08-1066-3332
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 0-4261-1131
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  0-4457-1968
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท  0-3626-9408 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค   0-3639-0561 ถึง 2
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก   0-3634-1966
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ   0-3630-0675
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี   0-3641-1480
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่    0-3647-1316
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล   0-3646-1565
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี   0-3651-1599
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง   0-3561-1662
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ   0-3563-1188
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา   0-3533-6625
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่   0-3539-1020
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ   0-3534-1814
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา   0-3520-1541
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี   0-2581-6656

เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต0-2567-4985 ,02-567-4997 , 02-567-3265
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  0-3731-1005
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา   0-3738-1838 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา   0-4437-1444
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง   0-4431-1496
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี   0-4444-8405
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว   0-4441-6939
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย   0-4444-1525
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย   0-4449-1497
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย   0-4447-1399
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง   0-4447-7145
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง   0-4437-9260
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด   0-4438-9490
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง   0-3221-1407 ต่อ   101
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง  0-3236-4397
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ   0-3228-1296
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  0-3471-1601 ต่อ  11
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร   0-3441-1844 ต่อ  15
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย  0-2420-8008 ต่อ 21
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน  0-3432-2681 ต่อ   11
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี   0-3552-1617 ต่อ 101
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์  0-3554-8886
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช  0-3557-8460
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง   0-3559-5340
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง   035-565059 ต่อ 103
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี   0-3451-1520 ต่อ  102
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ  0-3457-6121
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน   0-3457-9248
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา   0-3454-1043
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   0-3249-2300 ต่อ 11
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์  0-3261-1051
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี  0-3262-2073
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี   0-3268-1524
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน   0-3269-1883
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี   0-3273-7185 ต่อ 18
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  0-7727-2683
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์   0-7737-9074
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย   0-7742-0138
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร   0-7736-1110
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน   0-7739-7325
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา  0-7743-1591
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร  0-7751-1159
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน  0-7754-1171  และ 0- 7754- 1271
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง  0-7781-1192 ต่อ  111
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  0-7641-2156
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า   0-7642-1115
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง   0-7657-1452
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  0-7631-9173  และ 0-7731-9716
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  0-7561-1354
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก   0-7568-1156
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง   0-7541-1339
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด   0-7538-1001
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง  0-7544-3112
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี   0-7544-5739
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม   0-7552-8201
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  0-7537-8607
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ   0-7759-9610
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน   0-7737-7477
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม   0-7569-9447
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  0-7431-1841  และ 0-7444-3862
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  0-7459-8093, 0-7459-8098 และ 0-7459-8101
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา  0-7441-1057
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี  0-7437-1175
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา  0-7454-1091
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด  0-7439-2293
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง  0-7461-3167
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน  0-7469-1165
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง  0-7521-8216
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด  0-7527-1053
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว   0-7528-1466
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล   0-7471-1022
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา  0-7329-1125
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง   0-7323-0451
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี  0-7341-1006
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส   0-7353-2143
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ  0-7357-1189
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก  0-7361-1156
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู   0-7477-3098
เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง   0-7525-1077

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pwa.co.th