เบอร์ฉุกเฉิน เบอร์ดับเพลิง เบอร์โทร เพลิงไหม้ ไฟไหม้

รวม เบอร์ดับเพลิง เบอร์ฉุกเฉินสำหรับเหตุไฟไหม้

Home / เรื่องทั่วไป / รวม เบอร์ดับเพลิง เบอร์ฉุกเฉินสำหรับเหตุไฟไหม้

เหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้บ้านเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เหตุฉุกเฉินเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีติดมือถือไว้  Decor.MThai จึงรวบรวม เบอร์ดับเพลิง เบอร์ฉุกเฉินสำหรับเหตุไฟไหม้ มาให้ทุกคนกันจ้า ขอความร่วมมืออย่าโทรเล่น โทรป่วนเพราะอาจจะทำให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ โทรไม่ติด ทำให้ความช่วยเหลือล่าช้า และยังเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยน๊า

เบอร์ดับเพลิง

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         199
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงทหารอากาศ  0-2534-5030 ถึง 1

กองปฏิบัติการดับเพลิง 1
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางรัก          0-2234-8847 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงยานนาวา      0-221-1926 ถึง 3
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงถนนจันทร์    0-2286-0832  , 0-2286-4149
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง  0-2214-1043 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ  0-2214-1040 , 0-2214-1042
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงสวนมะลิ        0-2223-6999

กองปฏิบัติการดับเพลิง 2
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางกะปิ        0-2318-1360, 0-2318-1363
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงห้วยขวาง      0-2275-6044, 0-2276-1646
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางชัน          0-2517-2919-20,0-2517-2919
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงลาดกระบัง    0-2326-9588,0-2326-9770
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงหัวหมาก       0-2314-0071 ถึง 2
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงพระโขนง      0-2311-4808,0-2311-3429
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงคลองเตย      0-2258-2093,0-2258-2094
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบ่อนไก่          0-2251-1443,0-2251-1157

กองปฏิบัติการดับเพลิง 3
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางเขน        0-2521-0397
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางโพ         0-2585-7218 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงสามเสน       0-2241-2391 ถึง 4
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงลาดยาว       0-2537-8710,0-2537-8711
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางซ่อน      0-2587-1210,0-2587-4615
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงดุสิต             0-2241-4063 ถึง 67
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงพญาไท       0-2354-6858 ต่อ 530,532
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงสุทธิสาร       0-2277-3688, 0-2277-3689

กองปฏิบัติการดับเพลิง 4
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงตลาดพลู           0-2466-1794 ถึง 5
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงปากคลองสาน  0-2437-6614 ถึง 5
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงทุ่งครุ                 0-2463-5402
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางอ้อ               0-2424-2910
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบวรมงคล           0-2424-2823,0-2424-5212
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงดาวคะนอง         0-2468-1671
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน      0-2415-7811
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางแค               0-2413-1149
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงธนบุรี                  0-2465-3015 ถึง 6
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์       0-2424-3850 ถึง 1
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน               0-2413-3738,0-2431-3739

นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงท่าทราย                                            0-2952-8707
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์) 0-2589-0489
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงไทรน้อย                                            0-2597-1409
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางบัวทอง                                        0-2571-7679
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงปากเกร็ด                                            0-2583-7788
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเสาธงหิน (บางใหญ่)                         0-2595-0252 ถึง 4
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางปลากด                                         0-2425-8434
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางยี่ขัน                                              0-2423-0251
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางยี่เรือ                                             0-2465-3015

ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงคลองหลวง                                         0-2901-6157
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงคลองห้า                                              0-2902-7528
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงคูคต                                                     0-2994-8692
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงท่าโขลง                                               0-2529-5153
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ธัญบุรี                                0-2577-1964
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.บางเตย                             0-2977-2260
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ระแหง                               0-2599-1606
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ลำไทร                               0-2563-1422
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ลำลูกกา                             0-2993-0140
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางคูวัด                                                0-2976-6077 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางเดื่อ                                                 0-2978-4010
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางพูน                                                  0-2567-5592
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางหลวง                                              0-2581-6463
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบ้านใหม่                                                0-2501-2153
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงประชาธิปัตย์ (รังสิต)                             0-2567-3388
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเมืองปทุมธานี                                       0-2581-6151

สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงคลองด่าน                                             0-2330-1102
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.บางเมือง                            0-2702-9038
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.พระสมุทรเจดีย์                  0-2425-9340
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาลนครสมุทรปราการ                  0-2389-1010
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางบ่อ                                                  0-2338-1115
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางปู                                                     0-2323-1899
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางพลี                                                  0-2337-3497
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงบางเสาธง                                             0-2315-1414
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงพระประแดง                                          0-2462-6290
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงแพรกษา                                               0-2703-6880
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงลัดหลวง                                               0-2462-8081
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงสำโรงใต้                                               0-2183-3005 ถึง 6
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงสำโรงเหนือ                                          0-2757-9911