ผู้สูงอายุ

สวย สะอาด ใช้งานได้จริง! สุขาเพื่อประชาชน รองรับ ประชาชนทุกคน ผู้มาสักการะพระบรมศพ

Home / ห้องน้ำ / สวย สะอาด ใช้งานได้จริง! สุขาเพื่อประชาชน รองรับ ประชาชนทุกคน ผู้มาสักการะพระบรมศพ

เนื่องจาก มีประชาชนคนทั่วไปหลั่งไหลมาสู่บริเวณท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง จำนวนมาก โดยประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนมาเพื่อกราบพ่อหลวง สักการะ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยในแต่ละวัน มีประชาชน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสา จำนวนเรือนแสน ต่อวัน ทำให้ประสบปัญหาเรื่องห้องสุขาที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นอย่างมาก   บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCG จึง สร้าง สุขาเพื่อประชาชน เป็นห้องน้ำน็อคดาวน์ที่รองรับผู้ใช้บริการได้ครบทุกเพศทุกวัย รวมถึง คนชรา และคนพิการ ด้วยมีราวจับอยู่ภายในห้องน้ำ  เพื่อให้คนชรา และ คนพิการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 29 ต.ค. 2559  เป็นต้นไป  และจะเปิดให้ทำการไปจนเสร็จพระราชพิธี

ทั้งนี้ ใช้เวลาเพียงวันเดียว สร้างห้องน้ำได้ 2 ยูนิต ที่โซนใต้ของท้องสนามหลวง ฝั่งวัดมหาธาตุ ส่วนอีก 2 ยูนิต จะสร้างตรงสนามหลวงโซนเหนือ ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามหลวงโซนเหนือฝั่งศาลฏีกา

สุขาเพื่อประชาชน

มีทางลาดขึ้น – ลง สำหรับห้องน้ำคนพิการ ด้วยนะคุณ
อ่างล้างมือเตี้ยๆ สำหรับเด็กๆ ได้ล้างมือกันง่ายขึ้น

สุขภัณฑ์หน้าตาภายในห้องน้ำ

สุขาชายสุขาชาย

ราวจับราวจับสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ

ห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำสาธารณะ บริเวณรอบสนามหลวง

ภาพจาก SCG