สวย สะอาด ใช้งานได้จริง! สุขาเพื่อประชาชน รองรับ ประชาชนทุกคน ผู้มาสักการะพระบรมศพ

Home / ห้องน้ำ / สวย สะอาด ใช้งานได้จริง! สุขาเพื่อประชาชน รองรับ ประชาชนทุกคน ผู้มาสักการะพระบรมศพ
คนพิการ ผู้สูงอายุ สนามหลวง สุขา สุขาเพื่อประชาชน ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำเพื่อประชาชน

เนื่องจาก มีประชาชนคนทั่วไปหลั่งไหลมาสู่บริเวณท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง จำนวนมาก โดยประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนมาเพื่อกราบพ่อหลวง สักการะ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยในแต่ละวัน มีประชาชน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสา จำนวนเรือนแสน ต่อวัน ทำให้ประสบปัญหาเรื่องห้องสุขาที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นอย่างมาก   บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCG จึง สร้าง สุขาเพื่อประชาชน เป็นห้องน้ำน็อคดาวน์ที่รองรับผู้ใช้บริการได้ครบทุกเพศทุกวัย รวมถึง คนชรา และคนพิการ ด้วยมีราวจับอยู่ภายในห้องน้ำ  เพื่อให้คนชรา และ คนพิการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 29 ต.ค. 2559  เป็นต้นไป  และจะเปิดให้ทำการไปจนเสร็จพระราชพิธี

ทั้งนี้ ใช้เวลาเพียงวันเดียว สร้างห้องน้ำได้ 2 ยูนิต ที่โซนใต้ของท้องสนามหลวง ฝั่งวัดมหาธาตุ ส่วนอีก 2 ยูนิต จะสร้างตรงสนามหลวงโซนเหนือ ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามหลวงโซนเหนือฝั่งศาลฏีกา

สุขาเพื่อประชาชน

มีทางลาดขึ้น – ลง สำหรับห้องน้ำคนพิการ ด้วยนะคุณ
อ่างล้างมือเตี้ยๆ สำหรับเด็กๆ ได้ล้างมือกันง่ายขึ้น

สุขภัณฑ์หน้าตาภายในห้องน้ำ

สุขาชายสุขาชาย

ราวจับราวจับสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ

ห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำสาธารณะ บริเวณรอบสนามหลวง

ภาพจาก SCG