ต้นไม้ ปลูกผัก ผักสวนครัว สวนแนวตั้ง ห้องน้ำ แปลงผัก ไม้ไผ่

ห้องน้ำโลว์คอสต์ กับ สวนแนวตั้ง โครงการนำร่อง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในเวียดนาม

Home / ห้องน้ำ / ห้องน้ำโลว์คอสต์ กับ สวนแนวตั้ง โครงการนำร่อง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในเวียดนาม

สำหรับชาวเมืองอย่างเราๆ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจปัญหาการขาดแคลนน้ำสักเท่าไหร่ แต่สำหรับชีวิตชนบทในเวียดนามแล้ว นี่คือปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเรื่องระบบสุขาภิบาล การกินอยู่ เราอาจจะไม่เคยเห็นการปลูกสร้างห้องน้ำให้ติดกับแปลงผักสวนครัว ซึ่งเราสามารถพบเห็นสิ่งปลูกสร้างจากวัสดุในท้องถิ่นแบบนี้ได้ในถิ่นทุรกันดารที่ประเทศเวียดนามค่ะ หลังจากบริษัทสถาปนิก H&P ได้ออกแบบ ห้องน้ำโลว์คอสต์ ที่สร้างคลุมด้วยแผงปลูกต้นไม้จากไม้ไผ่ให้กับหมู่บ้าน Son Lap ในเวียดนามแล้ว ล่าสุดก็ยังได้สร้าง ห้องน้ำต้นทุนต่ำ ในชื่อว่า Toigetation 2 ซึ่งเป็นห้องน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียนประถมศึกษา Ta Ma ในเวียดนามด้วยการปูแผงไม้ไผ่สำหรับปลูกต้นไม้คลุมทั้งหลัง

ห้องน้ำโลว์คอสต์

โรงเรียน

สวนแนวตั้ง

โปรเจ็กต์นี้ใช้หลักการสร้างเดียวกันกับห้องน้ำในหมู่บ้าน Son Lap โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาระบบสุขาภิบาลด้วยงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป ทั้งนี้ต้องก่อสร้างได้ง่าย และรวดเร็วอีกด้วย Toigetation 2 จึงเกิดขึ้นด้วยการสร้างแผงราวไม้ไผ่และเจาะแต่ละปล้องให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชพรรณต่างๆ ได้ และปักฐานลงดิน ทั้งนี้แผงไม้ไผ่ยังเอื้อประโยชน์ในการช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในห้องน้ำและยังสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของอาหารได้

แปลงผัก

แปลงผัก

ท้องถิ่นทุรกันดาร

ช่างก่อสร้างซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเองได้ดัดแปลงใช้วัสดุในท้องถิ่นในการก่อสร้าง และติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ไว้ด้านบนเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ในขณะที่น้ำฝนจะถูกนำมากักเก็บและใช้ทำความสะอาดในห้องน้ำ ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำ ก็จะใช้นำมาทำระบบชลประทานไว้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับแปลงผักที่อยู่ติดกัน เพื่อการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยวิธีก่อสร้างต้นทุนต่ำ และใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้โปรเจ็กต์นี้กลายเป็นโครงการนำร่องสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อก่อให้เกิดระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม รวมไปถึง โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารที่เวียดนาม
บ่อเก็บน้ำ
สวนแนวตั้ง

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

โรงเรียน
โรงเรียน
นับว่าเป็นโปรเจ็กต์รักษ์โลกที่ใช้งานได้จริง แก้ปัญหาได้ตรงจุด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างแท้จริง เหมาะสมจะเป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร หากแต่หน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของเราทุกๆ คน ทุกๆ เชื้อชาติที่ควรร่วมมือร่วมใจกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

ที่มาจาก inhabitat.com